Z życia gminy

Obecność w takim miejscu to możliwość promocji gminy. Koniecpol nie będzie rozwijał się jeśli nie pokaże swojego potencjału na zewnątrz – mówi burmistrz Ryszard Suliga. 14 maja br. rozpoczęła się dziesiąta, jubileuszowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który potrwa do środy. To ważne...
Rozpoczęły się prace rewitalizacyjne terenów nad zalewem. Plany gminy zakładają uporządkowanie znacznej części miasta w tym rejonie, które są obecnie niedoinwestowane i mało atrakcyjne ale z ogromnym potencjałem. Wybudowano już drogę dojazdową do przychodni po realizacji sieci kanalizacyjnej,...
Sytuacja finansowa Koniecpola została ustabilizowana. 27 kwietnia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Pozytywna opinia...
W minioną środę burmistrz Ryszard Suliga spotkał się z seniorami uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koniecpolu. W trakcie spotkania omawiano aktualną sytuację miasta, ważne wydarzenia w Koniecpolu, jakie miały miejsce w trakcie majówki, zrealizowane inwestycje i remonty, a także...
Inwestycje w ochronę środowiska, dalsze prace nad zwodociągowaniem i skanalizowaniem Koniecpola – to tylko niektóre tematy spotkania burmistrza Gminy Koniecpol Ryszarda Suligi i Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Na wtorkowym roboczym spotkaniu burmistrza z Ministrem Środowiska, w Warszawie,...
Wszystko wskazuje na to, że w nowym roku szkolnym dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 będą mogły korzystać z nowego przejścia do hali sportowej. - Jesteśmy zadowoleni z postępów prac, które monitorujemy codziennie. Założyliśmy, że w czerwcu łącznik będzie skończony, a więc dzieci w nowym roku...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać