Z życia gminy

Praktycznie wszyscy mieszkańcy Koniecpola i okolic znają problemy dawnego Pałacu Potockich. W ostatnich latach ważny zabytek o skali narodowej przechodził z rąk do rąk, niszczejąc coraz bardziej. Mieszkańcy zadawali sobie pytanie – jak dobro narodowe tak wysokiej klasy i ważny zabytek może być...
Kapryśna pogoda, szczególnie w okresie wiosennym i letnim, już nie straszna imprezom plenerowym na Rynku. Dzięki środkom unijnym gmina zyskała nowe miejsce do organizacji takich eventów. Jak już zapewne większość z mieszkańców zauważyła przybyło miejsce do spotkań mieszkańców. Na Rynku powstała...
18 maja br. odbyła się XLIV sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w której uczestniczyła gmina Koniecpol. Na zaproszenie Andrzeja Dziuby – Prezydenta Miasta Tychy, sesja Zgromadzenia odbyła się w Tychach, w budynku Mediateki. W sesji uczestniczył również Wojciech Saługa –...
Obecność w takim miejscu to możliwość promocji gminy. Koniecpol nie będzie rozwijał się jeśli nie pokaże swojego potencjału na zewnątrz – mówi burmistrz Ryszard Suliga. 14 maja br. rozpoczęła się dziesiąta, jubileuszowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który potrwa do środy. To ważne...
Rozpoczęły się prace rewitalizacyjne terenów nad zalewem. Plany gminy zakładają uporządkowanie znacznej części miasta w tym rejonie, które są obecnie niedoinwestowane i mało atrakcyjne ale z ogromnym potencjałem. Wybudowano już drogę dojazdową do przychodni po realizacji sieci kanalizacyjnej,...
Sytuacja finansowa Koniecpola została ustabilizowana. 27 kwietnia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Pozytywna opinia...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać