Z życia gminy

W czwartek, 9 lipca przedstawiciele samorządów z województwa śląskiego podczas uroczystości w Muzeum Śląskim odebrali umowy na realizację tych zadań z rąk marszałka Jakuba Chełstowskiego i członka zarządu województwa, Beaty Białowąs. Gmina Koniecpol pozyskała pieniądze w kwocie 181 250 zł na...
Wraca temat budowy zakładu produkcji nawozów organicznych z odpadów biodegradowalnych oraz energii elektrycznej w skojarzeniu, którą przedsiębiorca chce wybudować na terenie po byłej oczyszczalni ścieków KZPP. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol wydał decyzję odmawiającą wydania decyzji o...
Wracamy do tematu odbioru i utylizacji odpadów rolniczych, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań́ po nawozach i typu Big Bag. Wybrano już wykonawcę zadania i rolnicy, którzy zgłosili się do programu, mogą bezpłatnie oddać odpady. Szczegółowe informacje o terminie i...
Rok przedszkolny 2019/2020 zapewne zapisze się na kartach Przedszkola nr 2 w Koniecpolu, ponieważ był to rok wyjątkowy – od 11. 03. 2020 r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w formie stacjonarnej z powodu pandemii koronawirusa. Od 23. 03. 2020 r. realizacja podstawy programowej...
Blisko półtora miliona złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych trafi do budżetu gminy Koniecpol. W miniony piątek burmistrz Ryszard Suliga odebrał bon o wartości 1 478 572 zł w ramach nowego rządowego programu wsparcia – Funduszu Inwestycji Samorządowych (Fundusz Covid-19) na dopłaty do...
Tak niewiele potrzeba do zakończenia tematu ciągnącego się od lat. 17,6 km wodociągu dla 200 domów, czyli doprowadzenie wody bieżącej dla ponad 480 osób. Gmina zabezpieczyła w swoim budżecie wkład własny, napisała do Premiera RP z prośbą o poparcie tej priorytetowej sprawy, ogłosiła przetarg na...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać