Z życia gminy

W związku z epidemią, od 25 marca, szkoły mają obowiązek realizowania nauki zdalnej. Nauczyciele do realizowania podstawy programowej wykorzystują metody i techniki dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W ramach naboru w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła”, ogłoszonym przez...
Od 11 maja (poniedziałek) Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2 będą przyjmować dzieci pod swoją opiekę. Nie będą to już jednak takie przedszkola jak przed zamknięciem w marcu. Będzie to działalność opiekuńczo-wychowawcza w warunkach epidemii koronawirusa, czyli z koniecznością zapewnienia...
27 kwietnia 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Pozytywna opinia RIO potwierdza między innymi zasadność i celowość...
W ramach działań prewencyjnych wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa w całym kraju wprowadzone zostały ograniczenia w działaniu urzędów, które sukcesywnie będą znoszone. Od poniedziałku, 4 maja, zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek podległych. Będzie...
Od 4 maja udostępnione zostaną obiekty sportowe otwarte, jak np. boiska piłkarskie, ale maksymalnie dla 6 osób równocześnie oraz pod określonym reżimem sanitarnym. W kolejnym etapie mają być otwarte sale szkolne, a w następnie: baseny, siłownie i kręgielnie. Zezwolenie dotyczy jedynie obiektów...
Dzień Flagi i 3 Maja 2020 oraz Dzień Strażaka w tym roku w całym kraju obchodzone są inaczej niż wcześniejsze. Wszystko przez zakaz zgromadzeń publicznych spowodowany epidemią koronawirusa. Skromne obchody odbyły się również w Koniecpolu - msze św. za Ojczyznę i Strażaków, wywieszone flagi i...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać