Z życia gminy

Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Koniecpol. Zebrania podsumowują działalność z roku ubiegłego oraz opracowują założenia i plany działań na kolejny rok. Dzisiaj odbyło się zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Koniecpol I,...
21 marca Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Międzynarodowym Dniem Lasów. To także początek wiosny – czas przebudzenia się do życia przyrody z zimowego letargu i wielkiego symbolicznego zaproszenia społeczeństwa do pobliskich, Koniecpolskich lasów. "Polska jest w europejskiej czołówce pod...
W miniony piątek na spotkaniu samorządów lokalnych z marszałkiem Jakubem Chełstowskim rozmawiano o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Przedstawiono inicjatywę utworzenia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Częstochowie i nowy marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach....
Wiele miejsca podczas piątkowego spotkania w Koniecpolu lokalnych samorządowców powiatu częstochowskiego z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim i przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poświęcono inwestycjom drogowym oraz poprawie bezpieczeństwa pieszych....
W piątek, 18 marca w koniecpolskim Centrum Społeczno-Kulturalnym odbyło się spotkanie samorządu regionalnego z samorządem lokalnym na temat rozwoju gmin - problemów, wyzwań i perspektyw oraz bezpieczeństwa na drogach. W spotkaniu z marszałkiem Jakubem Chełstowskim uczestniczyli lokalni...
Dzisiaj podpisano umowę z wykonawcą sieci wodociągowej, która wraz z przyłączami będzie realizowana na ul. Zielonej. Inwestycja jest częścią III etap budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu. Zakres rzeczowy do wykonania w ramach podpisanej umowy obejmuje: budowę sieci wodociągowej...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać