Z życia gminy

Gospodarka odpadami powinna być powiązana z dobrą edukacją ekologiczną. Jak dzielić śmieci na odpowiednie frakcje i do których pojemników je wyrzucać? Mówią o tym m.in. ustawy o odpadach oraz rozporządzenia Ministerstwa Środowiska. Dzisiaj piszemy co powinno wrzucać się do pojemnika/worka: METALE...
Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Wnioski można składać do 20 kwietnia br. - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu budowę,...
Wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska poinformował o zmianach w programie Czyste Powietrze. Jak podaje Portal samorządowy, zaproponowano zastąpienie sprawdzania dokumentów finansowych oświadczeniami potencjalnych beneficjentów. Jesteśmy w przededniu ogłoszenia nowej...
Początek roku to nowe projekty lub kontynuacja rozpoczętych wcześniej. Trwają też nabory na projekty unijne i w ramach programów krajowych, w których zgłaszane są przez gminę następne przedsięwzięcia. Do tej pory, ze środków zewnętrznych, pozyskano niebagatelną kwotę wynoszącą prawie 25 mln zł,...
Gmina Koniecpol jest powiatowym liderem w pozyskiwaniu środków unijnych! Tak wynika z Mapy Projektów Województwa Śląskiego, gdzie znajduje się tylko część projektów gminy realizowanych przy wsparciu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Mapa nie...
Po przyjęciu uchwały na dzisiejszej sesji Rady Miasta opłata za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 19 zł od mieszkańca. W związku ze zmianami w systemie gospodarowania odpadami prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, rady miast i gmin pozostają w ogniu krytyki. Na nich spada bowiem...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać