Z życia gminy

Wszystkie złożone przez Gminę Koniecpol do II edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD wnioski otrzymały dofinansowanie. W ramach wybranych w naborze projektów zrealizowane zostaną następujące zadania: 1) Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu...
Kolejny wniosek o dotację zatwierdzony i ujęty na liście rankingowej projektów z dofinansowaniem. Środki na przebudowę drogi dojazdowej do pół trafią do gminy Koniecpol. W ramach środków budżetowych województwa śląskiego uzyskiwanych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie...
Wczoraj (28.05) w Blachowni na stadionie miejskim odbyła się V Spartakiada Gmin Powiatu Częstochowskiego. W imprezie wzięło udział prawie pół tysiąca osób w tym drużyna z Koniecpola. To ważne wydarzenie sportowe odbywa się w różnych gminach powiatu częstochowskiego od 2017 roku. Zawody wróciły w...
Trwa termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ulicy Pułaskiego, przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla remontów i inwestycji drogowych oraz przebudowy Rynku. O inwestycjach rozmawiamy z radnymi: Dariuszem Świerczyną i Rafałem Chojnackim, którzy już kolejną kadencję planują i wprowadzają w...
Mieszkańcy ulicy Kościuszki w Koniecpolu, Przedmieścia Przysieki, Przedmieścia Podstocze, Przedmieścia Koniawy doczekali się wody w kranach. W czwartek 18 maja odbył się odbiór techniczny wodociągu. Od kilku lat gmina Koniecpol nadrabia braki w podstawowej infrastrukturze technicznej, do których...
12 maja w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol podpisano umowę z wykonawcą budowy integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego na terenie w sąsiedztwie ogródków działkowych przy ulicy Żeromskiego. Wykonawcę wybrano w drugim postępowaniu przetargowym. Pierwsze zostało unieważnione z uwagi na fakt,...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać