Z życia gminy

W niedzielę 9 sierpnia w kościele parafialnym pw. NMP w Oblasach została odprawiona msza święta dziękczynna z okazji urodzin ks. Proboszcza i 30 rocznicy objęcia probostwa w parafii Oblasy. Mszę świętą celebrowali: ks. Proboszcz Stanisław Błaszczyk, ks. Ireneusz Tuora oraz ks. Józef Olak. W...
W niedzielne popołudnie w Okołowicach odbyło się Zebrania Wiejskie, na którym mieszkańcy zdecydowali o podziale środków funduszu sołeckiego na 2021 rok oraz o zmianach w roku bieżącym. Zebranie prowadziła Pani sołtys Edyta Kowalska-Korgól. W niedzielę spotkaliśmy się w sprawie zagospodarowania...
W minioną sobotę dokonano uroczystego otwarcia nowego miejsca dla rekreacji i wypoczynku w gminie Koniecpol, współfinansowanego w ramach marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Mieszkańcy sołectw Rudniki Kolonia i Dąbrowa mogą już korzystać z siłowni plenerowej, altany i obiektów małej...
Jest to pierwsze wydanie papierowe "Gazety Koniecpolskiej" w tym roku, które miało ukazać się w okresie przedświątecznym, ale rzeczywistość zweryfikowała jednak plany i życie. W pierwszych tygodniach po ogłoszeniu epidemii w każdy możliwy sposób staraliśmy się ograniczać zagrożenie związane z...
Budowa ulicy Zielonej w Stanisławicach powoli dobiega końca. Inwestycja jest współfinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i budżetu na budowę oraz modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 181 250 zł. Zgodnie z podpisaną w lipcu umową, wykonawca musi ukończyć prace do 14...
Śląski Konserwator Zabytków w Katowicach przyznał dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele p.w. Trójcy Świętej w Koniecpolu, wpisanym do rejestru zabytków . W związku z ustawą o ochronie zabytków środki przyznano na wykonanie więźby dachowej i wymianę...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać