Z życia gminy

Pszczoły to nie tylko pracowici producenci miodu, ale przede wszystkim zapylacze roślin. Dzięki pszczołom plony rolników są lepsze i bardziej obfite. Niestety w ostatnich latach niepokojące jest zjawisko ich wymierania. Z powodu oprysków ginie około 200 tys. pszczelich rodzin rocznie . Aby nie...
W związku z ciągnącym się latami postępowaniem egzekucyjnym przeciwko KZPP „Koniecpol” S.A. i brakiem zabezpieczenia terenu Gmina Koniecpol po raz kolejny wystąpiła do Sądu Rejonowego w Myszkowie oraz komornika sądowego o ostateczne zakończenie sprawy. W ciągu ostatnich miesięcy w tym miejscu...
To może znacznie ułatwić rolnikom oddanie odpadów z tworzyw sztucznych wynikających z produkcji rolniczej. Gmina Koniecpol pozyskała dofinansowanie w ramach programu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z...
W związku z epidemią, od 25 marca, szkoły mają obowiązek realizowania nauki zdalnej. Nauczyciele do realizowania podstawy programowej wykorzystują metody i techniki dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W ramach naboru w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła”, ogłoszonym przez...
Od 11 maja (poniedziałek) Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2 będą przyjmować dzieci pod swoją opiekę. Nie będą to już jednak takie przedszkola jak przed zamknięciem w marcu. Będzie to działalność opiekuńczo-wychowawcza w warunkach epidemii koronawirusa, czyli z koniecznością zapewnienia...
27 kwietnia 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Pozytywna opinia RIO potwierdza między innymi zasadność i celowość...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać