Z życia gminy

Obiekt od 2015 roku należy do prywatnego właściciela i popada w ruinę. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 4 marca podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiących Zespół Pałacowo-Parkowy. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Gmina Koniecpol zamierza nabyć...
W sobotę, 19 marca, w Aleksandrowie mieszkańcy zebrali się by wybrać nowego sołtysa. Dotychczasowy sołtys z przyczyn osobistych zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Na zebraniu pojawiło się 26 uprawnionych do głosowania mieszkańców. Przed rozpoczęciem wyborów wybrano komisję skrutacyjną w skład...
Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie miejsc dla wszystkich uprawnionych dzieci jest zadaniem własnym gmin. Prowadzona rekrutacja w gminie Koniecpol dowiodła po raz kolejny, że liczba miejsc w gminnych przedszkolach jest niewystarczająca w stosunku do...
Pomnik zostanie przeniesiony w nowe miejsce - obok „Dębu Papieskiego”. W maju 2020 r. decyzję taką podjął Instytut Pamięci Narodowej Oddziału Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Katowicach. Powód? Mało godne dotychczasowe miejsce i niedopełnienie obowiązków wynikających z prawa przy budowie w...
Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koniecpolu podjął współpracę ze Związkiem Emerytów i Rencistów działającym w miejscowości Orzechowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie w związku z wydarzeniami z lat 1939 - 1940. Współpraca dotyczy wsparcia w działaniach mających na...
W najbliższy czwartek (4 marca) o godzinie 15:30 w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym przy ul. Szkolnej 1 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znajduje się uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę nieruchomości zabudowanej na działkach o numerach: 1825/3,...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać