Z życia gminy

Radni zdecydowali jednomyślnie. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, Ryszard Suliga, otrzymał na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca absolutorium za wykonanie budżetu miasta w roku 2020. Sesja absolutoryjna to najważniejsza sesja w roku. Absolutorium to potwierdzenie przez Radę Gminy, że...
Trwają zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Koniecpol, na których podsumowuje się działalność z roku ubiegłego oraz opracowuje założenia i plany działań na kolejny rok. W minioną sobotę odbyło się zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Łysiny, w którym...
Rok przedszkolny 2020/2021 w Przedszkolu nr 2 w Koniecpolu powoli dobiega końca. Był to rok wyjątkowy i szczególny, ponieważ przebiegał w cieniu pandemii koronawirusa. Od września dzieci były zapoznawane z panującymi zasadami reżimu sanitarnego i obostrzeniami, które szybko wdrożyły w swoje zabawy...
Wielkie sprzątanie odbyło się dnia 19 czerwca w Koniecpolu. Była to największa od lat skoordynowana akcja społecznego sprzątania rzeki, zainicjowana przez władze samorządowe gminy Koniecpol, w której wzięło udział prawie 200 osób. Sprzątanie doliny Pilicy prowadzone było zarówno z brzegu, ale...
Sołectwo Rudniki Kolonia oraz Sołectwo Dąbrowa zainicjowały położenie kostki brukowej na placu pod nazwą "Inicjatywa Sołecka". Mieszkańcy gminy Koniecpol są bardzo aktywni i działania z zaangażowaniem pracy społecznej nie są niczym nadzwyczajnym. Należy podziwiać bezinteresowne zaangażowanie i tę...
W sobotę nad zalewem odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci, które zorganizowano z okazji Dnia Dziecka. Pogoda dopisała, ryby brały, a dzieci - co najważniejsze - spędziły czas na łonie natury, a nie przed komputerem. To cykliczny turniej wędkarski skierowany do dzieci i młodzieży z gminy...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać