Z życia gminy

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią źródło dochodów gminy i są przeznaczane na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Zakres tych zadań jest różnorodny i obejmuje m.in. prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych, artystycznych, zajęć...
Gmina pozyskała pieniądze w kwocie 181 250 zł na następną w tym roku inwestycję drogową. Tak jak zapowiadano wcześniej, wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o dofinansowanie budowy ulicy Zielonej w Stanisławicach i obecnie nabór został rozstrzygnięty. Środki pochodzą z...
Dr. n. med. Jarosław Rydzek został p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniecpolu. W dniu 28 maja 2020 r. obecna Dyrektor SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu lek. med. Bożena Dobrogoszcz -Sygit złożyła z przyczyn osobistych pisemną rezygnację z...
Pomimo ograniczeń związanych z epidemią w gminie Koniecpol nie wstrzymano realizacji zadań inwestycyjnych. Na razie nie ma także mowy o ewentualnym uszczupleniu kwot zaplanowanych na inwestycje, tym bardziej, że na większość z realizowanych zadań gmina pozyskuje pieniądze z różnych źródeł...
W ramach naboru w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła”, ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, gmina Koniecpol pozyskała dotację w wysokości 60 tys. zł i zakupiła sprzęt komputerowy do zdalnej nauki przeznaczony dla nauczycieli i uczniów. 20 laptopów trafiło do szkół podstawowych....
W tym roku termin składania wniosków o dopłaty Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużył do 15 czerwca 2020 r. Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać