Z życia gminy

Rozpoczęły się prace rewitalizacyjne terenów nad zalewem. Plany gminy zakładają uporządkowanie znacznej części miasta w tym rejonie, które są obecnie niedoinwestowane i mało atrakcyjne ale z ogromnym potencjałem. Wybudowano już drogę dojazdową do przychodni po realizacji sieci kanalizacyjnej,...
Sytuacja finansowa Koniecpola została ustabilizowana. 27 kwietnia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Pozytywna opinia...
W minioną środę burmistrz Ryszard Suliga spotkał się z seniorami uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koniecpolu. W trakcie spotkania omawiano aktualną sytuację miasta, ważne wydarzenia w Koniecpolu, jakie miały miejsce w trakcie majówki, zrealizowane inwestycje i remonty, a także...
Inwestycje w ochronę środowiska, dalsze prace nad zwodociągowaniem i skanalizowaniem Koniecpola – to tylko niektóre tematy spotkania burmistrza Gminy Koniecpol Ryszarda Suligi i Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Na wtorkowym roboczym spotkaniu burmistrza z Ministrem Środowiska, w Warszawie,...
Wszystko wskazuje na to, że w nowym roku szkolnym dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 będą mogły korzystać z nowego przejścia do hali sportowej. - Jesteśmy zadowoleni z postępów prac, które monitorujemy codziennie. Założyliśmy, że w czerwcu łącznik będzie skończony, a więc dzieci w nowym roku...
W trakcie pozostaje budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik. Występują utrudnienia na ulicach, bo wykonawca musiał wprowadzić ograniczenia ruchu drogowego. Dużym utrudnieniem jest też hałas związany z koniecznością wypompowania wód gruntowych i odwodnienia...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać