Z życia gminy

To był bardzo ważny dzień! W ubiegłym tygodniu w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniecpolu odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Pierwszaki zostały włączone do grona uczniów szkoły. Było uroczyście i wzruszająco. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci ślubowali na sztandar szkoły i zostali pasowani...
Nadleśnictwo Koniecpol to rozległy obszar, położony na terenie województwa śląskiego i świętokrzyskiego, w obrębie 10 gmin. To 15,8 tys. ha lasów państwowych oraz ponad 6,7 tys. ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 935,5 km2, podzielony na dwa...
Jedne inwestycje już zakończone, przy innych trwa procedura przetargowa i prace niebawem się rozpoczną, a dla innych pozyskano dofinansowanie. Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wygoda i bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów, budowa dalszych etapów wodociągów i kanalizacji, realizacja małych...
17 września 2021 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021. Pozytywna opinia RIO jest efektem realizowanej polityki finansowej i potwierdza między innymi zasadność...
O DW 786 pisaliśmy wielokrotnie. Temat tej drogi, stanu technicznego i braku infrastruktury zabezpieczającej pieszych ciągnie się od bardzo długiego czasu. Sprawa zaczyna się jednak finalizować i widać konkretne działania na rzecz rozpoczęcia realizacji inwestycji. Duże zaangażowanie Urzędu...
Pomimo niesprzyjającej aury w minioną sobotę, w Koniecpolu odbyły się zawody wędkarskie. Impreza wędkarska feeder wpisała się już na stałe w kalendarz zawodów organizowanych przez Koło PZW nr 12 Koniecpol. Zbiornik Wodny C63 „Nowy Zalew” 18 września 2021 r. gościł Kolegów wędkarzy na II...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać