Z życia gminy

Po przyjęciu uchwały na dzisiejszej sesji Rady Miasta opłata za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 19 zł od mieszkańca. W związku ze zmianami w systemie gospodarowania odpadami prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, rady miast i gmin pozostają w ogniu krytyki. Na nich spada bowiem...
Na terenie gminy Koniecpol powstaje punkt informacyjny programu „Czyste powietrze” do obsługi wnioskodawców w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania. Uroczyste podpisanie przez gminę Koniecpol porozumienia, ustalającego zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”...
Samorządy w całym kraju coraz częściej dostrzegają wpływ mediów społecznościowych na kreowanie wizerunku gminy i osób rządzących. Media powinny przyczyniać się to do rozwoju turystyki, promocji lokalnych zabytków, tradycji oraz wzrostu zainteresowania inwestorami, którzy chcą związać swoją...
Sesja odbędzie się już w najbliższy czwartek, 6 lutego. Radni mają na niej przyjąć m.in. uchwały w sprawie opłat i zasad gospodarowania odpadami, statutu pierwszego żłobka samorządowego o nazwie „Wesoły Skrzat”, który powstaje zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obrady rozpoczną się o godz. 14:30 w...
Koszty gospodarowania odpadami rosną. Wszystkie gminy podnoszą ceny odbioru odpadów. Wzrost cen jest nieunikniony z wielu powodów, w tym rosnących opłat ekologicznych, wymogów stawianych przez prawo, sytuacji makroekonomicznej i wysokich kar unijnych w przypadku braku spełnienia wymogów....
W Koniecpolu na bieżąco i w miarę posiadanych środków finansowych prowadzone są inwestycje związane z oświetleniem ulic. W dniu wczorajszym na ulicy Kolejowej, która po gruntownej modernizacji została niedawno oddana do użytku, po raz pierwszy zaświeciły się latarnie. W ramach inwestycji na ulicy...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać