Z życia gminy

Uporządkowanie dróg, naprawy nawierzchni i poboczy, malowanie pasów – to tylko niektóre z licznych prac, jakie należy wykonać po okresie zimowym. W minionym tygodniu w naszej gminie porządkowaliśmy drogi, pobocza i przydrożne rowy po zimie celem poprawy jakości i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu –...
Zakończyła się przerwa zimowa dla uczniów. Dzieci z gminy Koniecpol mogły spędzić ten czas aktywnie, uczestnicząc w przygotowanych dla nich zajęciach, zorganizowanych w Centrum Społeczno – Kulturalnym. Dwa tygodnie ferii podzielone były na dwa tematyczne tygodnie – włoski i francuski. Podczas...
Na początku lutego w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol odbyło się spotkanie burmistrza Ryszarda Suligi z Włodzimierzem Mogiłą, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie na temat wspólnych działań związanych z bezpieczeństwem na drogach. Uczestnicy spotkania podkreślali, że...
17 lutego 2022 r. upłynął termin składania ofert przez wykonawców na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Łysiny na ulicy Zielonej. W trwającym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budową kolejnych odcinków wodociągów w gminie Koniecpol, w ramach III etapu złożono...
Kolejne środki na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej trafią do Gminy Koniecpol. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Koniecpol otrzyma 3 641 291,50 zł. Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu” o ogólnej wartości 7 282 583,00 zł obejmuje: roboty drogowe,...
Niebawem rozpoczną się prace nad budową kolejnych odcinków wodociągów w ramach etapu III. Wczoraj ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Termin składania ofert upływa dnia 17 lutego 2022 r. Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami realizowana będzie w miejscowości Łysiny na...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać