Z życia gminy

W sobotę, w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej „Pilica Cup” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. Rywalizacja drużyn piłkarskich zakończyła się następująco: I miejsce – KS Złoty Potok II miejsce – Jura Niegowa III miejsce – Orzeł...
W minionym tygodniu na zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej odbyło się szkolenie praktyczne z zakresu technik ratowniczych na akwenach wodnych pokrytych warstwą lodu. W szkoleniu wzięła udział jednostka OSP Koniecpol II włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Celem...
2022 będzie rokiem dużych inwestycji kubaturowych i inwestycji drogowych. O plany na przyszły rok pytamy burmistrza Ryszarda Suligę i Sebastiana Musiała, sekretarza gminy. Miniony rok upłynął na budowie kolejnych kilometrów wodociągów i kanalizacji, remoncie i budowie dróg, oświetlenia. Jakie...
W krótkim odstępie czasu OSP Koniecpol II otrzyma drugi nowy wóz bojowy. Tym razem będzie to średni samochód ratowniczo - gaśniczy. Dofinansowanie na nowe wozy bojowe otrzyma 456 jednostek OSP. Po wielu staraniach Gminy Koniecpol udało się otrzymać dofinansowanie na nowy samochód. Przypomnijmy, że...
Gmina rozstrzygnęła przetarg i wyłoniła wykonawcę termomodernizacji publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Pułaskiego 11/19. Przypomnijmy, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV, działania...
Na ulicy Żeromskiego jest jaśniej i bezpieczniej. W miniony piątek po raz pierwszy zaświeciło się nowe oświetlenie. W ramach przeprowadzanych prac zrealizowano: budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 425 mb, zasilanej z istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego, zabudowę...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać