Z życia gminy

Na początku lutego w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol odbyło się spotkanie burmistrza Ryszarda Suligi z Włodzimierzem Mogiłą, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie na temat wspólnych działań związanych z bezpieczeństwem na drogach. Uczestnicy spotkania podkreślali, że...
17 lutego 2022 r. upłynął termin składania ofert przez wykonawców na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Łysiny na ulicy Zielonej. W trwającym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budową kolejnych odcinków wodociągów w gminie Koniecpol, w ramach III etapu złożono...
Kolejne środki na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej trafią do Gminy Koniecpol. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Koniecpol otrzyma 3 641 291,50 zł. Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu” o ogólnej wartości 7 282 583,00 zł obejmuje: roboty drogowe,...
Niebawem rozpoczną się prace nad budową kolejnych odcinków wodociągów w ramach etapu III. Wczoraj ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Termin składania ofert upływa dnia 17 lutego 2022 r. Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami realizowana będzie w miejscowości Łysiny na...
W dniu 17 stycznia 2021 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp. z o. o. podjął uchwałę zatwierdzającą taryfy na ciepło obowiązujące od dnia 01.02.2022 r. Obowiązujące do tej pory ceny zatwierdzone były w 2017 roku i przez lata nie ulegały zmianie pomimo zmieniających się...
Koniecpol realizuje kolejno i w miarę możliwości finansowych potrzeby w zakresie doświetlenia ulic w różnych częściach gminy. Dzisiaj światło pojawiło się na ulicy Słowackiego. W ramach inwestycji wybudowano 15 szt. stanowisk słupowych z oprawami typu LED oraz zrealizowano linię kablową...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać