Z życia gminy

W dniu 2 lipca odbyła się uroczystość podpisania i wkopania aktu erekcyjnego pod budowę integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego na terenie inwestycyjnym w sąsiedztwie ogródków działkowych przy ulicy Żeromskiego. W uroczystości uczestniczył senator RP Ryszard Majer. Posła RP Szymona...
28 czerwca br. w Lublińcu odbyło się spotkanie Spółki SIM Śląsk Północ sp. z o.o. , w którym uczestniczył burmistrz Ryszard Suliga. Spółka realizująca społeczne inicjatywy mieszkaniowe powstała z udziałem gminy Koniecpol i 12 innych miast i gmin oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości. Obecnie...
„Bo najważniejszy jest człowiek” - pod takim hasłem w minioną sobotę (25.06) nad zalewem w Koniecpolu odbyła się uroczystość, w trakcie której Zarząd Powiatu Częstochowskiego wyraził swoje podziękowania dla osób zaangażowanych w walkę z epidemią oraz pomoc dla Ukrainy. - Minione dwa lata nie były...
23 czerwca radni Rady Miejskiej w Koniecpolu jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol Ryszardowi Sulidze wotum zaufania i absolutorium za rok 2021. Przed głosowaniem nad uchwałą absolutoryjną Burmistrz przedstawił „Raport o stanie miasta i gminy Koniecpol w 2021 r.” i radni...
Młodzież z Koniecpola wzięła udział w dniach otwartych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie. Spotkanie było okazją do obejrzenia jak wygląda w praktyce egzamin na prawo jazdy różnych kategorii oraz sprawdzenia się podczas próbnego egzaminu teoretycznego, jak i...
Wszystkie złożone przez Gminę Koniecpol do II edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD wnioski otrzymały dofinansowanie. W ramach wybranych w naborze projektów zrealizowane zostaną następujące zadania: 1) Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać