Z życia gminy

Wydawnictwo Videograf znowu bardzo pozytywnie, mnie zaskoczyło, bo też i autorka Katarzyna Grabowska jest niespodzianką. Po serii książek przesyconej magią ,, Magia ukryta w kamieniu ‘’, napisała powieść na wskroś współczesną . ,,Obca miłość’’ jest pierwszym tomem serii „ Wszystkie nasze chwile‘’....
Wracamy do tematu inwestycji na działce po byłej oczyszczalni ścieków KZPP przy ulicy Szkolnej. Procedura jest nadal w toku i gmina nie wydała jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie. Pełnomocnik Inwestora złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ponaglenie na przewlekłość w prowadzeniu...
Zarząd Województwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku”. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych. Wnioski o stypendium należy...
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią źródło dochodów gminy i są przeznaczane na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Zakres tych zadań jest różnorodny i obejmuje m.in. prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych, artystycznych, zajęć...
Gmina pozyskała pieniądze w kwocie 181 250 zł na następną w tym roku inwestycję drogową. Tak jak zapowiadano wcześniej, wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o dofinansowanie budowy ulicy Zielonej w Stanisławicach i obecnie nabór został rozstrzygnięty. Środki pochodzą z...
Dr. n. med. Jarosław Rydzek został p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniecpolu. W dniu 28 maja 2020 r. obecna Dyrektor SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu lek. med. Bożena Dobrogoszcz -Sygit złożyła z przyczyn osobistych pisemną rezygnację z...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać