Z życia gminy

2022 będzie rokiem dużych inwestycji kubaturowych i inwestycji drogowych. O plany na przyszły rok pytamy burmistrza Ryszarda Suligę i Sebastiana Musiała, sekretarza gminy. Miniony rok upłynął na budowie kolejnych kilometrów wodociągów i kanalizacji, remoncie i budowie dróg, oświetlenia. Jakie inwestycje przewidziano na przyszły rok? Ryszard Suliga : - Będziemy kontynuować budowę infrastruktury technicznej. Czekają nas też duże i wielonakładowe inwestycje kubaturowe, w tym termomodernizacja Przedszkola nr 1 i budowa nowego przedszkola z oddziałem żłobkowym. Pierwsza inwestycja, współfinansowana ze środków unijnych z kończącej się perspektywy finansowej na lata 2014-2020, ma już wykonawcę. Jeśli chodzi o budowę przedszkola to jesteśmy na etapie przygotowania przetargu. Pod koniec roku Urząd informował o przygotowaniu następnych zadań związanych z budową i modernizacją dróg. Na jakim są etapie? Sebastian Musiał : - W trakcie przygotowania są kolejne postępowania przetargowe na...

Drugi wóz bojowy dla OSP Koniecpol II

W krótkim odstępie czasu OSP Koniecpol II otrzyma drugi nowy wóz bojowy. Tym razem będzie to średni samochód ratowniczo - gaśniczy. Dofinansowanie na nowe wozy bojowe otrzyma 456 jednostek OSP. Po wielu staraniach Gminy Koniecpol udało się otrzymać dofinansowanie na nowy samochód. Przypomnijmy, że...

Wybrano wykonawcę termomodernizacji Przedszkola nr 1

Gmina rozstrzygnęła przetarg i wyłoniła wykonawcę termomodernizacji publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Pułaskiego 11/19. Przypomnijmy, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV, działania...
Na ulicy Żeromskiego jest jaśniej i bezpieczniej. W miniony piątek po raz pierwszy zaświeciło się nowe oświetlenie. W ramach przeprowadzanych prac zrealizowano: budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 425 mb, zasilanej z istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego, zabudowę...
Grudzień sprzyja podsumowaniom tego, co udało nam się osiągnąć w mijającym roku. Za sprawą kończącego się starego roku i zbliżającego się nowego analizujemy zeszłoroczne postanowienia i robimy plany na przyszłość. Nasze życie niewątpliwie zdominowała pandemia i problemy współczesnego świata. Jaki...
Gmina pozyskała dofinansowanie z tzw. funduszu autobusowego i uruchamia sześć nowych linii autobusowych, które połączą sołectwa z miastem Koniecpol. Bezpłatna komunikacja ruszy po podpisaniu umowy z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Wojewoda śląski niedawno ogłosił wyniki naboru w ramach Funduszu...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać

Strona 1 z 82