Z życia gminy

Gmina Koniecpol została wyróżniona w rankingu najbardziej aktywnych gmin w Polsce wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Na koniec ubiegłego roku do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło z tego rejonu łącznie 261 wniosków o dofinansowanie. Z przedstawionych danych wynika, że program „Czyste powietrze” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Koniecpol, którzy na koniec 2022r. pozyskali ogółem dotacji na kwotę 1 643 244,91 zł i zrealizowali 116 zadań. A to głównie za sprawą dobrze przeprowadzonej kampanii informacyjnej, na którą składają się dwa elementy: – w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol działa punkt konsultacyjny, w którym wykwalikowani pracownicy udzielają porad i pomagają przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, - po zawarciu umowy o dofinansowanie z WFOŚ i GW w Katowicach oraz wykonaniu przedsięwzięcia punkt konsultacyjny wspiera beneficjentów przy rozliczeniu projektu. Urzędnicy w ramach...

Gminna gospodarka nieruchomościami w statystykach

Zasób gminy tworzą nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe. Na koniec 2022 roku Gmina Koniecpol była właścicielem nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 403 ha. W latach 2021- 2022 w drodze komunalizacji nabyto 249 działek o ogólnej powierzchni 76 ha i gmina odnotowała w roku 2022...

Tegoroczny sezon budowlany trwa

Zapowiada się, że Koniecpol czeka kolejny intensywny sezon budowlany. Obecnie trwa realizacja dwóch inwestycji kubaturowych, tj. budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego, zaplecza sportowego oraz przebudowa drogi gminnej. O rozpoczętych i planowanych inwestycjach rozmawiamy z Sebastianem Musiałem,...
Nie sprawdzają się jednak obawy niektórych portali informacyjnych i osób na spotkaniach z mieszkańcami dotyczące krachu finansów w gminie Koniecpol. Z roku na rok sukcesywnie spada zadłużenie gminy Koniecpol z poziomu ponad 16 mln zł na koniec 2014 roku do poziomu niespełna 7 mln zł na koniec 2022...
W sobotnie popołudnie w koniecpolskim Centrum Społeczno-Kulturalnym odbyła się ostatkowa zabawa taneczna na ludowo. Były warsztaty polskich tańców tradycyjnych, podczas potańcówki grała Kapela Bursów w rytmie utworów z regionu opoczyńskiego, oberków, mazurów, polek, walców i kujawiaków. Wcześniej...
Według założeń przebudowa ul. Niwa zakończy się w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Według harmonogramu Wykonawca zadeklarował, że zakończenie robót nastąpi do czerwca br. Koszt robót budowlanych wynosi 1 785 795 zł, a poziom dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać

Strona 1 z 97