Z życia gminy

To może znacznie ułatwić rolnikom oddanie odpadów z tworzyw sztucznych wynikających z produkcji rolniczej. Gmina Koniecpol rozpoczęła nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu, który pomoże rozwiązać problem ze zużytą folią, sznurkiem czy siatkami zużywanymi w gospodarstwach, których nie chcą odbierać firmy recyklingowe. Problem odpadów rolniczych, w tym folii, narasta – mówi burmistrz Ryszard Suliga . Stąd podjęliśmy decyzję o przygotowaniu projektu i pozyskaniu dofinansowania w ramach programu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W ten sposób mamy nadzieję, że uzyskamy pieniądze z dotacji na działania związane z transportem oraz odzyskiwaniem lub unieszkodliwianiem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań́ po nawozach i typu Big Bag. Zadanie będzie jednak realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Koniecpol dofinansowania. Przez...

Gmina Koniecpol włączyła się do akcji Wizyta Św. Mikołaja na Kresach

Akcję charytatywną dla Polaków mieszkających na Kresach od lat organizuje Stowarzyszenie Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie, która polega na zbiórce artykułów żywnościowych, słodyczy i artykułów szkolnych. Święty Mikołaj przekaże polskim dzieciom mieszkającym na Wileńszczyźnie słodycze, artykuły...

Dalsza część dzielnicy Słowik doczeka się kanalizacji

Trwa ocena ofert w trzecim postępowaniu przetargowym na budowę kolejnego etapu kanalizacji w dzielnicy Słowik. Tym razem złożono 8 ofert. Cena najdroższej wynosi 10 767 128,44 zł, a najtańszej 6 450 045,72 zł. Pierwszy przetarg ogłoszony został w lutym 2019 r. Niestety okazało się, że złożono...
Uroczysta akademia z okazji 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbyła się w dniu 8. 11. 2019 r. w Centrum Społeczno – Kulturalnym w Koniecpolu. Została przygotowana przez wychowawczynie i przedszkolaki z Przedszkola nr 2 w Koniecpolu dla rodziców, babć i dziadków, przyjaciół i...
Projekt przewiduje przebudowę części budynku przy ul. Ogrodowej w Koniecpolu i zmianę sposobu użytkowania na świetlicę z funkcją „Klubu Senior” wraz z przebudową rampy i dostosowaniem wejścia oraz obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wbrew publikowanym doniesieniom prasowym będzie „Klubu...
5 listopada 2019 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowa odbyło się założycielskie posiedzenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, do którego przystąpiła również gmina Koniecpol. Chęć udziału w nim wyraziły 34 samorządy z powiatu częstochowskiego,...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać

Strona 1 z 40