Z życia gminy

Po podpisaniu dnia 21 lutego 2019 r. listu intencyjnego z Polską Spółka Gazownictwa rozpoczął się proces analizy rynku celem określenia stopnia zainteresowania odbiorców przyłączeniem do sieci. W pierwszej kolejności zorganizowano w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol spotkanie z podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi na terenie Koniecpola. Przy podejmowaniu decyzji o jakiejkolwiek inwestycji najważniejszy jest etap przygotowania koncepcji danego przedsięwzięcia i jego ocena pod kątem efektywności ekonomicznej – mówi Ziemowit Podolski Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Zabrzu Polskiej Spółki Gazownictwa . Analizy efektywności zakładają zwrot z inwestycji w okresie 25 -30 lat i jest to niespotykanie długi okres. Generalnie poprzednie próby gazyfikacji gminy Koniecpol, przed 2014 r., zakończyły się niepowodzeniem z powodu bardzo małego zainteresowania odbiorców. Analiza finansowa inwestycji i porównanie nakładów do poniesienia z kosztami eksploatacji przy założeniu, że podłączy się co...

Senatorska Infolinia Senioralna. Rozmowa z senatorem Ryszardem Majerem

Rozmowa z senatorem Ryszardem Majerem, inicjatorem kampanii społecznej „Polska Przyjazna Osobom Starszym”. W ramach kampanii działa Senatorska Infolinia Senioralna, która jest czynna w każdy poniedziałek, w godzinach od 8:00 do 16:00, pod numerem telefonu 512 652 800. Z infolinii mogą korzystać...

Święto kobiet w Okołowicach z humorem i zabawą

W gminie Koniecpol funkcjonuje kilkanaście organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w różnych dziedzinach życia lokalnej społeczności. Znaczna część stowarzyszeń jest prowadzona przez kobiety, które pomimo spełniania ważnych ról społecznych, takich jak zarządzanie gospodarstwem domowym,...
Nowy i pierwszy w gminie żłobek o nazwie „Wesoły Skrzat” powstanie na parterze budynku przychodni zdrowia przy ulicy Armii Krajowej w miejscu, gdzie uprzednio funkcjonowała apteka. Gmina otrzymała dotację w wysokości 570 000 zł na utworzenie 19 miejsc opieki nad najmłodszymi. Do województwa...
Pieniądze na tworzenie nowych oraz dofinansowanie już istniejących miejsc dla maluchów i seniorów pochodzą z programów „Maluch+” i „Senior+”. Na utworzenie 19 miejsc opieki nad najmłodszymi pozyskano dotację w wysokości 570 000 zł, a w ramach programu Senior + kwotę 146 920 zł na utworzenie...
Dzisiaj wyjątek, nie o książce, ale o serialu telewizyjnym na podstawie powieści. Kiedyś pisałam, że nie wszystkim, wszystko co napisane musi się podobać. Mnie się nie podobają powieści Remigiusza Mroza. No nie mogą za nic w świecie doczytać do końca choćby jednej... Komisarz Forst jest zbyt...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać

Strona 1 z 19