Wokół nas

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „ Przemysł dla transformacji – zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do produkcji rozwiązań zero i niskoemisyjnych ”. Budżet na realizację programu wynosi: 4 991 716 125 zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na podstawie ustawy Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Uwaga! Przekazanie środków w ramach umowy inwestycyjnej dla wybranego podmiotu lub podmiotów (manager Funduszu) będzie możliwe pod warunkiem dostępności środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zakres wsparcia Program przewiduje wsparcie następujących działań: Dofinansowanie będzie udzielone Beneficjentowi/beneficjentom poprzez wejście kapitałowe w formie obejmowania lub nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz prawa uczestnictwa alternatywnej spółki...

Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru

Od 1 listopada trwa nabór wniosków na wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru – budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru. Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do...

Trwają jeszcze nabory wniosków w ramach POWER

W programach finansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój trwają jeszcze nabory wniosków. W ofercie PARP wsparcie znaleźć mogą firmy zainteresowane cyfryzacją oraz pracownicy zorientowani na poszerzenie kompetencji, czy osoby powracające do działalności...
Komisja Europejska zaakceptowała pierwszy z ośmiu programów krajowych realizujących Umowę Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 pn. "Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" z budżetem 7,9 mld euro. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki...
Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla klubów sportowych pn. „Sportowa Natura”. Konkurs umożliwia pozyskanie grantu w wysokości 10 000 zł na realizację projektu promującego Lasy Państwowe poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Ostateczny termin składania wniosków...
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do udziału w I edycji konkursu „Piątka z narodowych”, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat polskich tańców narodowych i przybliżanie unikalnych zjawisk kulturowych różnych środowisk i regionów. Podczas pilotażowej edycji zatańczymy wspólnie...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać

Strona 1 z 47