Treść

Już niedługo zostaną zakończone prace związane z przeniesieniem Pomnika Ofiar Mordu Katyńskiego w nowe, bardziej godne miejsce, obok „Dębu Papieskiego”. W maju 2020 r. decyzję o konieczności zmiany miejsca lokalizacji monumentu podjął Instytut Pamięci Narodowej Oddziału Biura Upamiętnienia Walk i...
Prezesi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Poczty Polskiej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali listy intencyjne, dzięki którym w wybranych placówkach Poczty oraz KRUS możliwe będzie uzyskanie pomocy w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o tzw. świadczenie 300+ w ramach programu...
W miniony wtorek (22.06) w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy między Krajowym Zasobem Nieruchomości a Gminą Koniecpol dotyczące realizacji inwestycji mieszkaniowych. Powstanie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) ma zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem dla osób o...
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się konferencja online podsumowująca dotychczasową współpracę oraz wspólnie zrealizowane działania edukacyjno-informacyjne na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim, skierowane w szczególności do najmłodszych mieszkańców...
Spotykaliśmy się z głosami wielu sceptyków, którzy uważali, że Żłobek nie jest potrzebny w naszej Gminie lub że nie będziemy mieć chętnych. Nic bardziej mylnego, zainteresowanie jest i to duże. Co więcej, nie tylko z naszej Gminy, ale również z okolicznych miejscowości napływa do nas dużo wniosków...
Już 19 czerwca w Koniecpolu rusza największa od lat społeczna akcja czyszczenia Pilicy, którą można nazwać Operacją Czysta Pilica. Każdy chętny do wsparcia działań na rzecz ochrony środowiska może zgłosić się i przyłączyć do akcji. Jest pierwsza skoordynowana akcja społecznego sprzątania rzeki,...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać