Treść

Nagrodę Super Samorząd, przyznawaną przez Fundację Batorego od 2011 roku, gmina Koniecpol otrzymała po raz pierwszy za zainteresowanie mieszkańców Lokalną Inicjatywą. W ostatnich latach zrealizowano kilkadziesiąt małych ale ważnych projektów. Mieszkańcy brali również aktywny udział w tworzeniu serwisu informacyjnego Koniecpol.INFO. Dzięki temu udało się zaktywizować przedstawicieli społeczności lokalnej do współtworzenia polityki informacyjnej gminy, pisania artykułów, recenzji książkowych, wypowiadania się na tematy bieżące, zgłaszania konieczności napisania o czymś ważnym. Działania te zostały zgłoszone do projektu i akcji „Masz Głos”, prowadzonej przez Fundację Batorego wspólnie z Fundacją Aktywności Lokalnej przy wsparciu koordynatora regionalnego – Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES. Koniecpol to gmina aktywna, czego dowodem jest liczba zrealizowanych inicjatyw, składanych projektów, działań podejmowanych przez różne organizacje, sołtysów, rady sołeckie i osoby....

Jesień w Przedszkolu nr 2 w Koniecpolu

Wraz z końcem września jesień zawitała na dobre w naszym przedszkolu. Rozwijając kompetencje kluczowe, wychowanie do wartości oraz ciekawość świata u dzieci zorganizowane zostały we wszystkich grupach przedszkolnych różne ciekawe wydarzenia. Z początkiem października nasi wychowankowie poznawali...

Święto Niepodległości inne niż wszystkie poprzednie

W związku z epidemią koronawirusa prawie wszystkie wydarzenia związane ze Świętem Niepodległości zostały przeniesione do sieci. Nie odbędą się zatem obchody w takiej formule jak w latach poprzednich. Jednak wszyscy mogą włączyć się w świętowanie we własnych domach online. W Koniecpolu planowane...
Do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dla kogo wsparcie? O dofinansowanie...
Początek listopada to właściwie miesiąc po odpowiednim momencie na rozpoczęcie corocznej suplementacji witaminą D, jednak lepiej późno niż wcale. Im mniej słońca, im krótsze dni, tym większa szansa na jej niedobór. Nawet najzdrowsza i najlepiej skomponowana dieta nie zapewni nam odpowiedniej...
Gmina Koniecpol wraz z gminą Lelów i Irządze zawiązała partnerstwo w celu przystąpienia do projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” realizowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Przedstawiciele trzech samorządów, w tym 2 z Subregionu...

Ładuję kolejne artykuły... proszę czekać