Liliana Bielas-Kostyra

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i na wiosnę można rozpocząć budowę kanalizacji w dzielnicy Magdasz. Na inwestycję pozyskano środki w wysokości blisko 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Budowa kanalizacji to roboty ziemne, co wiąże się z czasowymi...
W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować pracę plastyczną w postaci ciekawego i oryginalnego projektu kartki wielkanocnej. Zgłoszenia do 2 marca br. powinny być wysłane przez szkołę, do której chodzicie, dom kultury lub...
W tym roku w dzielnicy Magdasz zaplanowano dwie inwestycje, na które pozyskano dofinansowanie. Na wiosnę planowane jest rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Realizowany będzie też projekt unijny finansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W ubiegłym tygodniu...
Przed paroma dniami żegnano bryg. Wojciecha Prokopa, dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 4 w Koniecpolu, który przeszedł na emeryturę. Dzisiaj już znamy nazwisko jego następcy. Nowym dowódcą JRG 4 został mł. bryg. Roman Królewski . Burmistrz Ryszard Suliga złożył w imieniu mieszkańców gminy...
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Zgłoszenia do 8 lutego 2021 r . W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z...
Sejm przyjął poprawki do tzw. ustawy covidowej, która m.in. wspiera zakłady aktywności zawodowej oraz centra integracji społecznej. Co się zmieni w przypadku zakładów aktywności zawodowej? Pracodawca, który prowadzi ZAZ, będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego...
Pisaliśmy już o tym, że Gmina Koniecpol wraz z gminą Lelów i Irządze zawiązała partnerstwo w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. Obecnie przygotowywana jest wspólna strategia rozwoju, na podstawie której będzie można starać się o środki pomocowe, w tym zewnętrzne z następnej...
29 stycznia w Koniecpolu odbyła się uroczysta zmiana służby z udziałem bryg. mgr inż. Wojciecha Prokopa, który odszedł na zasłużoną emeryturę. Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 4 Koniecpol żegnali strażacy Jednostki, władze samorządowe Koniecpola, Lelowa i Przyrowa. Na uroczystości obecni...
Uruchomiono specjalny numer telefonu, pod którym będzie można zasięgnąć informacji na temat transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov2. Pacjenci mogą zgłosić potrzebę świadczenia transportu w trakcie rejestracji w punktach szczepień...
Budowa nowego przedszkola ze żłobkiem oraz Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego to inwestycje planowane do przygotowania w roku 2021. W minionym tygodniu spotkałem się z Panią minister dr Anną Budzanowską w sprawie pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie dwóch inwestycji – mówi burmistrz...
We wtorek 5 stycznia rząd przyjął uchwały w sprawie Tarczy Finansowej 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm oraz nowelę Tarczy Finansowej 1.0. Przedsiębiorcy od 15 stycznia będą mogli wnioskować o nowe świadczenia z tarczy PFR. Poszerzono również kody PKD objęte wsparciem z 38 do 45, dodając...
Ochotnicza Straż Pożarna Koniecpol II otrzymała nowy wóz strażacki. Wczoraj odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania wozu strażakom. To bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja, o którą zabiegała Monika Fajer z Solidarnej Polski. Kupno nowego wozu było możliwe dzięki finansowemu...