Liliana Bielas-Kostyra

W ramach działań prewencyjnych wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa w całym kraju wprowadzone zostały ograniczenia w działaniu urzędów, które sukcesywnie będą znoszone. Od poniedziałku, 4 maja, zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek podległych. Będzie...
Od 4 maja udostępnione zostaną obiekty sportowe otwarte, jak np. boiska piłkarskie, ale maksymalnie dla 6 osób równocześnie oraz pod określonym reżimem sanitarnym. W kolejnym etapie mają być otwarte sale szkolne, a w następnie: baseny, siłownie i kręgielnie. Zezwolenie dotyczy jedynie obiektów...
Dzień Flagi i 3 Maja 2020 oraz Dzień Strażaka w tym roku w całym kraju obchodzone są inaczej niż wcześniejsze. Wszystko przez zakaz zgromadzeń publicznych spowodowany epidemią koronawirusa. Skromne obchody odbyły się również w Koniecpolu - msze św. za Ojczyznę i Strażaków, wywieszone flagi i...
Ogłoszono przetarg na przebudowę dróg gminnych w Stanisławicach i Teodorowie. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 8 maja 2020 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla dwóch zadań drogowych i trzech dróg – mówi Sebastian Musiał, sekretarz gminy . Pierwsze zadanie...
W okresie COVID-19 część kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców samozatrudnionych można sfinansować z Funduszy Europejskich (EFS). Pomoc jest kierowana do przedsiębiorców (osób fizycznych), którzy nie zatrudniają pracowników . Chodzi o osoby samozatrudnione, którym...
Zawieszenie zajęć i opieki w szkołach, przedszkolach i żłobkach zostało przedłużone do 24 maja. Terminy egzaminów maturalnych i egzaminu ósmoklasisty przedstawiają się następująco: - matury rozpoczną się 8 czerwca (potrwają do 29 czerwca). Będą to tylko matury pisemne, bez części ustnej. Wyniki...
Odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu jest już dostępny online. O odpis nie tylko można zawnioskować przez internet, ale i otrzymać go automatycznie - w wersji elektronicznej. Wydanie dokumentu w ten sposób będzie jednak możliwy przy spełnieniu kilku warunków. Ministerstwo Cyfryzacji...
W niecodzienny sposób, bo podczas wideokonferencji, „wręczono” samorządom promesy o przyznaniu dofinansowania do realizacji inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Do samorządów trafiły „wirtualne czeki” na łączną kwotę prawie 134 mln zł, które przekazali wojewoda śląski...
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne poinformowało, że od jutra 23 kwietnia 2020 roku zostanie otwarty dla handlujących i mieszkańców plac targowiska miejskiego. Zarówno handlujący, jak i kupujący zobowiązani są do stosowania zasad określonych w Rozporządzeniach Rady Ministrów w związku z...
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, powodującego przyrost liczby osób zakażonych i poddawanych kwarantannie dzisiaj o godzinie 18:00 druhowie strażacy z OSP Koniecpol II przeprowadzą dezynfekcję w gminie Lelów. Wójt gminy Lelów Krzysztof Molenda zwrócił się do Burmistrza...
Od dzisiaj w gminie Koniecpol wydawane są dary dla osób potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, współfinansowanego z pieniędzy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc skierowana jest do osób najbardziej...
Parafialny Zespół ,,Caritas” przy parafii św. Michała oraz Urząd Miasta i Gminy Koniecpol poinformował, że w środę (22.04) i czwartek (23.04) będą wydawane dary dla tych, którzy dotychczas je otrzymywali. Ze względu na istniejące ograniczenia związane z pandemią - sposób wydawania darów uległ...