Liliana Bielas-Kostyra

Pszczoły to nie tylko pracowici producenci miodu, ale przede wszystkim zapylacze roślin. Dzięki pszczołom plony rolników są lepsze i bardziej obfite. Niestety w ostatnich latach niepokojące jest zjawisko ich wymierania. Z powodu oprysków ginie około 200 tys. pszczelich rodzin rocznie . Aby nie...
Kary finansowe za wypalanie traw powinny być bardziej dotkliwe - mówił komendant Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak, który w sobotę po raz kolejny zaapelował w Polskim Radiu, by nie wypalać terenów łąk czy nieużytków rolnych. - Susza jest ogromna, nie ma żartów - przestrzegał. Kary...
W związku z ciągnącym się latami postępowaniem egzekucyjnym przeciwko KZPP „Koniecpol” S.A. i brakiem zabezpieczenia terenu Gmina Koniecpol po raz kolejny wystąpiła do Sądu Rejonowego w Myszkowie oraz komornika sądowego o ostateczne zakończenie sprawy. W ciągu ostatnich miesięcy w tym miejscu...
Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Rozwiązanie jest...
40 milionów złotych w tym roku z budżetu państwa na działalność kół gospodyń wiejskich umożliwi udzielenie pomocy finansowej dla około 11,6 tysięcy kół gospodyń wiejskich. Sejm przyjął nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która zakłada udzielenie wsparcia na działalność statutową. 40...
W poniedziałek 11 maja rozpoczyna się cykl bezpłatnych webinariów Akademia Czystego Powietrza, m.in. o nowych zasadach dofinansowania inwestycji w programie „Czyste Powietrze”, który od 15 maja rusza w nowej, uproszczonej wersji. Nowe zasady dofinansowania inwestycji w ramach rządowego programu...
To może znacznie ułatwić rolnikom oddanie odpadów z tworzyw sztucznych wynikających z produkcji rolniczej. Gmina Koniecpol pozyskała dofinansowanie w ramach programu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z...
W związku z epidemią, od 25 marca, szkoły mają obowiązek realizowania nauki zdalnej. Nauczyciele do realizowania podstawy programowej wykorzystują metody i techniki dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W ramach naboru w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła”, ogłoszonym przez...
Od 6 maja można już bezpłatnie pobrać internetowy dokument potwierdzający nasze zameldowanie. Aby skorzystać z tej usługi trzeba mieć profil zaufany oraz komputer lub telefon z dostępem do sieci. W nowych dowodach osobistych nie ma informacji zawierającej adres zameldowania. Jednak wiele...
Od 11 maja (poniedziałek) Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2 będą przyjmować dzieci pod swoją opiekę. Nie będą to już jednak takie przedszkola jak przed zamknięciem w marcu. Będzie to działalność opiekuńczo-wychowawcza w warunkach epidemii koronawirusa, czyli z koniecznością zapewnienia...
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchamia Fundusz Gwarancji Płynnościowych, z którego udzielane będą gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Przedsiębiorcy mogą korzystać z programu FGP do końca 2020 roku. Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest częścią tzw....
27 kwietnia 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Pozytywna opinia RIO potwierdza między innymi zasadność i celowość...