Liliana Bielas-Kostyra

- Drodzy Koniecpolanie, gmina Koniecpol deklaruje pomoc i wsparcie uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy - mówi Ryszard Suliga, Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol. - Współpracujemy w tej kwestii z władzami państwowymi. Jestem ogromnie wdzięczny i dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej Gminy za...
Uporządkowanie dróg, naprawy nawierzchni i poboczy, malowanie pasów – to tylko niektóre z licznych prac, jakie należy wykonać po okresie zimowym. W minionym tygodniu w naszej gminie porządkowaliśmy drogi, pobocza i przydrożne rowy po zimie celem poprawy jakości i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu –...
Na początku lutego w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol odbyło się spotkanie burmistrza Ryszarda Suligi z Włodzimierzem Mogiłą, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie na temat wspólnych działań związanych z bezpieczeństwem na drogach. Uczestnicy spotkania podkreślali, że...
17 lutego 2022 r. upłynął termin składania ofert przez wykonawców na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Łysiny na ulicy Zielonej. W trwającym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budową kolejnych odcinków wodociągów w gminie Koniecpol, w ramach III etapu złożono...
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP RP). W konkursie na najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą i jej opiekuna mogą wziąć udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych...
Rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy są zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie. Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 kwietnia...
Trąby powietrzne i wichury przechodzą przez Polskę. IMGW ostrzega przed kolejnymi wichurami 18 i 19.02.2022. Silny wiatr zerwał linie energetyczne. Oświetlenie uliczne jest rozregulowane. Wyłączono wiele stacji transformatorowych i bez prądu pozostaje wielu odbiorców. Energetycy starają się na...
Kolejne środki na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej trafią do Gminy Koniecpol. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Koniecpol otrzyma 3 641 291,50 zł. Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu” o ogólnej wartości 7 282 583,00 zł obejmuje: roboty drogowe,...
Niebawem rozpoczną się prace nad budową kolejnych odcinków wodociągów w ramach etapu III. Wczoraj ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Termin składania ofert upływa dnia 17 lutego 2022 r. Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami realizowana będzie w miejscowości Łysiny na...
Konkurs „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych: klas I-III, klas IV-VI oraz klas VII-VIII. Zadaniem konkursowym jest praca plastyczna prezentująca, jak wiele w Polsce zmieniły środki unijne, w...
W dniu 17 stycznia 2021 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu Sp. z o. o. podjął uchwałę zatwierdzającą taryfy na ciepło obowiązujące od dnia 01.02.2022 r. Obowiązujące do tej pory ceny zatwierdzone były w 2017 roku i przez lata nie ulegały zmianie pomimo zmieniających się...
Celem konkursu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną...