Liliana Bielas-Kostyra

Ważna informacja dla osób poszukujących pracy, w tym kobiet. Firmy z terenu gminy Lelów pilnie poszukują pracowników: 1) Dynamicznie rozwijająca się firma poszukuje: krawcowych lub osoby do przyuczenia oraz osób do pracy magazynowo - biurowej. Proponowane są atrakcyjne warunki pracy i możliwość...
Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie miejsc dla wszystkich uprawnionych dzieci jest zadaniem własnym gmin. Prowadzona rekrutacja w gminie Koniecpol dowiodła po raz kolejny, że liczba miejsc w gminnych przedszkolach jest niewystarczająca w stosunku do...
Pomnik zostanie przeniesiony w nowe miejsce - obok „Dębu Papieskiego”. W maju 2020 r. decyzję taką podjął Instytut Pamięci Narodowej Oddziału Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Katowicach. Powód? Mało godne dotychczasowe miejsce i niedopełnienie obowiązków wynikających z prawa przy budowie w...
Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koniecpolu podjął współpracę ze Związkiem Emerytów i Rencistów działającym w miejscowości Orzechowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie w związku z wydarzeniami z lat 1939 - 1940. Współpraca dotyczy wsparcia w działaniach mających na...
W najbliższy czwartek (4 marca) o godzinie 15:30 w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym przy ul. Szkolnej 1 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znajduje się uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę nieruchomości zabudowanej na działkach o numerach: 1825/3,...
W piątek wieczorem odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, w którym uczestniczył również przedstawiciel władz samorządowych gminy Koniecpol w osobie burmistrza Ryszarda Suligi. Tematem spotkania były sprawy łączące samorządowców z województwa śląskiego i świętokrzyskiego oraz...
Do 8 marca można składać wnioski o dotacje na projekty z zakresu zagospodarowania lub/i aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, ze szczególnym nastawieniem na powstanie lub aranżację miejsc zielonych. Organizatorem konkursu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana...
To kolejne zadania inwestycyjne na terenie Luborczy. Nie tak dawno oddano do użytku dwie inwestycje drogowe. Teraz przyszedł czas na samochód strażacki i miejsce do garażowania. OSP Luborcza została reaktywowana przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu druhów strażaków oraz środków finansowych...
Parafialny Zespół ,,Caritas” przy parafii św. Michała Archanioła w Koniecpolu przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol będzie wydawał dary dla osób potrzebujących w następujących terminach: 22 lutego (poniedziałek) w godzinach 9:00-16:30 dla odbiorców parafii św. Michała Archanioła w...
Ostatnia licytacja komornicza odbyła się w kwietniu 2019 r. Do dnia dzisiejszego nie została rozstrzygnięta i zakończona, a minęły prawie 2 lata. Teren nadal jest w dyspozycji komornika sądowego. Pierwsza skuteczna licytacja odbyła się w październiku 2017 r. i zakończyła się sprzedażą części...
Wnioski o stypendia mogą składać uczniowie ósmych klas szkół podstawowych zamieszkujący na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców. Program stypendialny zapewnia absolwentom szkół podstawowych z mniejszych miejscowości naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5...
Prawdziwa zima i zamarznięte akweny sprzyjają przeprowadzeniu ćwiczeń z zakresu działań na lodzie. Ich celem jest wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w działaniach praktycznych oraz doskonalenie umiejętności. Strażacy w ramach Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 w Koniecpolu, w ramach...