Liliana Bielas-Kostyra

- Powinniśmy rozpocząć od pytania: Minął już prawie rok od momentu objęcia przez Pana funkcji wiceburmistrza miasta i gminy Koniecpol. Jak pan ocenia ten czas? Zacznijmy jednak trochę nietypowo. Proszę dokończyć zdanie: Funkcja zastępcy burmistrza jest dla mnie …. - Dużym wyzwaniem i ciągle...
W związku z ostatnimi pożarami i innymi zdarzeniami związanymi z magazynowaniem odpadów w Polsce, działalność w tym sektorze będzie pod szczególnym nadzorem. Przygotowywana jest nowelizacja przepisów prawa w tym zakresie, której celem jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w...
Gminy nie można postrzegać tylko w kategoriach inwestycji, remontów, rozwoju infrastruktury technicznej, dróg, czy zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Prawdziwy rozwój to aktywność w małych społecznościach, którymi są niewątpliwie sołectwa w każdej gminie. W Koniecpolu właśnie w tych...
W tym roku taryfy za wodę zatwierdzano po nowemu. Wody Polskie, nowa instytucja, która działa od 1 stycznia br. i zarządza gospodarką wodną w Polsce, zatwierdza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. „Portal Samorządowy” stworzył listę miast w Polsce, w których...
Od września 2017 r. działa zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Od 12 sierpnia 2017 używa się też nazwy Fundusz Sprawiedliwości. Fundusz ten rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. W ten sposób środki pochodzące z kieszeni ludzi, za sprawą...
W Polsce wykorzystano 58,6 proc. funduszy unijnych w ramach obecnej perspektywy finansowej. Polska w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro z polityki spójności. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało, iż do 15 lipca br. podpisano z beneficjentami 37 310...
33 proc. Orlików nie nadaje się do użytku, zgodnie z audytem przeprowadzonym przez firmę TakeTask, która zajmuje się badaniem rynku metodą na tajemniczego klienta i Akademię Piłkarską "EsKadra" z Warszawy. We wtorek (17 lipca) "Gazeta Wyborcza" napisała o orlikach. W latach 2008-12 wybudowano 2604...
Najbardziej pilne inwestycje w Koniecpolu realizowane są sukcesywnie w zależności od wyników konkursów unijnych. Po rewitalizacji obiektów miejskich, budowie kanalizacji, wodociągów przyszedł czas na termomodernizację szkół. Tym razem również gmina pozyskała z sukcesem środki zewnętrzne na...
Rozmowa z burmistrzem Ryszardem Suligą na temat bieżących spraw gminy - Minęło półrocze 2018 roku. Okres ten obfitował w wiele wydarzeń ważnych dla gminy. Co było najbardziej istotne? - Najważniejszy jest rozwój gminy, podniesienie jakości życia mieszkańców i postrzeganie gminy na zewnątrz, bo...
Tegoroczną III Spartakiadę Gmin Powiatu Częstochowskiego w Mstowie zapamiętamy na długo. W sportowej rywalizacji nasza drużyna okazała się bezkonkurencyjna, zdobywając pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, puchar, medale oraz nagrodę pieniężną dla gminy. Na terenie kompleksu sportowego LKS...
18 maja br. odbyła się XLIV sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w której uczestniczyła gmina Koniecpol. Na zaproszenie Andrzeja Dziuby – Prezydenta Miasta Tychy, sesja Zgromadzenia odbyła się w Tychach, w budynku Mediateki. W sesji uczestniczył również Wojciech Saługa –...
Obecność w takim miejscu to możliwość promocji gminy. Koniecpol nie będzie rozwijał się jeśli nie pokaże swojego potencjału na zewnątrz – mówi burmistrz Ryszard Suliga. 14 maja br. rozpoczęła się dziesiąta, jubileuszowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który potrwa do środy. To ważne...