Liliana Bielas-Kostyra

W terminie od dnia 5 czerwca Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Za datę złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o...
Gmina pozyskała pieniądze w kwocie 181 250 zł na następną w tym roku inwestycję drogową. Tak jak zapowiadano wcześniej, wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o dofinansowanie budowy ulicy Zielonej w Stanisławicach i obecnie nabór został rozstrzygnięty. Środki pochodzą z...
Laboratorium Gyncentrum jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce, wykonujących badania genetyczne w kierunku koronawirusa. Poddaje testom próbki pacjentów przekazane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, szpitale i placówki medyczne z regionu. Zespół specjalistów liczy ponad 50 osób, m.in....
Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów w zakresie egzaminów pisemnych, które potrwają od 8 do 29 czerwca. Terminy egzaminów ustnych, które potrwają od 15 do 29 czerwca każda szkoła ustali we własnym zakresie. Egzaminy pisemne będą przeprowadzane...
Mała retencja jest programem adresowanym do rolników. Kwota dofinansowania sięga 100 000 zł. ARiMR oferuje zwrot do 50% kosztów inwestycji (dla młodych rolników nawet do 60%). Wnioski o dofinansowanie można składać do 20 lipca br. w ARiMR. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w...
Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie można składać w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2020r. do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zam ieszkania lub siedzibą rolnika. W ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, rolnik może ubiegać się o...
Pomimo ograniczeń związanych z epidemią w gminie Koniecpol nie wstrzymano realizacji zadań inwestycyjnych. Na razie nie ma także mowy o ewentualnym uszczupleniu kwot zaplanowanych na inwestycje, tym bardziej, że na większość z realizowanych zadań gmina pozyskuje pieniądze z różnych źródeł...
Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020. O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie...
W ramach naboru w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła”, ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, gmina Koniecpol pozyskała dotację w wysokości 60 tys. zł i zakupiła sprzęt komputerowy do zdalnej nauki przeznaczony dla nauczycieli i uczniów. 20 laptopów trafiło do szkół podstawowych....
W tym roku termin składania wniosków o dopłaty Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużył do 15 czerwca 2020 r. Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii...
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od najbliższego poniedziałku 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Jednak decyzja o otwarciu placówek ARiMR w województwie śląskim...
Od piątku (15.05) nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w oparciu o zmienioną wersję programu Czyste Powietrze, nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie i nowy regulamin naboru wniosków. Teraz wsparcie zależy od poziomu dochodów w gospodarstwie domowym. W zmienionym programie Czyste...