Liliana Bielas-Kostyra

Od 29 marca samorządy w całej Polsce przygotowują się do uruchomienia punktów szczepień masowych. W Koniecpolu, zgodnie z zaleceniami, zorganizowano punkt szczepień masowych przeciw koronawirusowi, ale kiedy i w jakim zakresie zostanie uruchomiony nie wiadomo. Do tej pory samorządy nie...
Opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030 dla miasta i gminy Koniecpol dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dotacja wynosi 6 400 zł, co stanowi 80% kosztu zadania. Program obejmie m.in....
Uczestnicy programu biorą udział w praktykach w firmach członkowskich Stowarzyszenia. Zgłoszenia można dokonać do 15 maja 2021 r. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Polska Rada Biznesu. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i w dniu startu konkursu nie ma...
„Dzieci Kapitana Nemo” to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Termin składania wniosków do 10 maja br. Celem programu jest...
„Skrzydła dla Mamy” to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości do 25 tys. mieszkańców, przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekujących się dziećmi, które nie uczęszczają do przedszkola, czy też mam pozostających bez pracy ze względu na opiekę...
Ponad 4 300 000 PLN dofinansowania pozyskano w ramach kolejnego konkursu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki wsparciu będzie można rozpocząć kolejny etap budowy wodociągów i realizację kolejnych dróg w gminie. Pierwszy projekt obejmuje przebudowę układu drogowego o długości...
Od ubiegłego roku przez różne instancje rozpatrywana jest sprawa budowy zakładu produkcji nawozów organicznych z odpadów biodegradowalnych oraz energii elektrycznej w skojarzeniu, którą przedsiębiorca planuje zrealizować na terenie po byłej oczyszczalni ścieków Koniecpolskich Zakładów Płyt...
Ostatnia licytacja komornicza odbyła się w kwietniu 2019 r. Do dnia dzisiejszego nie została rozstrzygnięta i zakończona, a minęły prawie 2 lata. Teren nadal jest w dyspozycji komornika sądowego. Pierwsza skuteczna licytacja z października 2017 r. zakończyła się sprzedażą części terenu KZPP. Wtedy...
Obiekt od 2015 roku należy do prywatnego właściciela i popada w ruinę. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 4 marca podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiących Zespół Pałacowo-Parkowy. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Gmina Koniecpol zamierza nabyć...
W sobotę, 19 marca, w Aleksandrowie mieszkańcy zebrali się by wybrać nowego sołtysa. Dotychczasowy sołtys z przyczyn osobistych zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Na zebraniu pojawiło się 26 uprawnionych do głosowania mieszkańców. Przed rozpoczęciem wyborów wybrano komisję skrutacyjną w skład...
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać zarówno duże jak i małe gospodarstwa rolne. Zgłoszenia mogą przesyłać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (dotyczy przynajmniej jednego z...
Do 23 marca br. trwa drugi nabór grantobiorców w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0. POPOJUTRZE to jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania Innowacji Społecznych w obszarze kształcenia. W projekcie może wziąć udział niemal każdy – zarówno osoby...