Liliana Bielas-Kostyra

Prezesi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Poczty Polskiej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali listy intencyjne, dzięki którym w wybranych placówkach Poczty oraz KRUS możliwe będzie uzyskanie pomocy w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o tzw. świadczenie 300+ w ramach programu...
W miniony wtorek (22.06) w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy między Krajowym Zasobem Nieruchomości a Gminą Koniecpol dotyczące realizacji inwestycji mieszkaniowych. Powstanie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) ma zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem dla osób o...
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się konferencja online podsumowująca dotychczasową współpracę oraz wspólnie zrealizowane działania edukacyjno-informacyjne na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim, skierowane w szczególności do najmłodszych mieszkańców...
Już 19 czerwca w Koniecpolu rusza największa od lat społeczna akcja czyszczenia Pilicy, którą można nazwać Operacją Czysta Pilica. Każdy chętny do wsparcia działań na rzecz ochrony środowiska może zgłosić się i przyłączyć do akcji. Jest pierwsza skoordynowana akcja społecznego sprzątania rzeki,...
W sobotę odbyło się kolejne zebranie sprawozdawcze, tym razem Ochotniczej Straży Pożarnej Stary Koniecpol. Wybrano władze stowarzyszenia na kolejną kadencję. W szeregi jednostki przyjęto też nową druhnę strażaczkę Panią Monikę Fajer. OSP Stary Koniecpol to prężnie działająca jednostka w gminie...
Rozpoczęto I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w dzielnicy Magdasz. Na inwestycję pozyskano środki w wysokości blisko 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Zakres I etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej...
To może znacznie ułatwić rolnikom oddanie odpadów z tworzyw sztucznych wynikających z produkcji rolniczej. Gmina Koniecpol rozpoczęła nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu, który pomoże rozwiązać problem ze zużytą folią, sznurkiem czy siatkami zużywanymi w gospodarstwach, których nie chcą...
Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu...
Zakończył się remont chodnika na ulicy Zachodniej na długości 120 mb i nowa kostka brukowa została już ułożona. Zakres prac remontowych obejmował prace polegają na rozbiórce starej, zniszczonej kostki brukowej i krawężników, wykonaniu podbudowy tłuczniowej, ustawieniu krawężników i ułożeniu nowej...
Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 19 sierpnia 2021 r. Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory...
Już po raz trzynasty Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w ramach projektu Enterprise Europe Network ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie Innowator Śląska! Ideą Konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Wyróżniamy te...
Dom Kultury wznowił zajęcia stacjonarne, zakończono budowę kolejnego etapu kanalizacji w gminie, uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę i zawarto umowę z wykonawcą na realizację prac związanych z przeniesieniem Pomnika Katyńskiego. Co jeszcze wydarzyło się w ubiegłym tygodniu w Koniecpolu?...