Liliana Bielas-Kostyra

Gminy nie można postrzegać tylko w kategoriach inwestycji, remontów, rozwoju infrastruktury technicznej, dróg, czy zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Prawdziwy rozwój to aktywność w małych społecznościach, którymi są niewątpliwie sołectwa w każdej gminie. W Koniecpolu właśnie w tych...
W tym roku taryfy za wodę zatwierdzano po nowemu. Wody Polskie, nowa instytucja, która działa od 1 stycznia br. i zarządza gospodarką wodną w Polsce, zatwierdza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. „Portal Samorządowy” stworzył listę miast w Polsce, w których...
Od września 2017 r. działa zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Od 12 sierpnia 2017 używa się też nazwy Fundusz Sprawiedliwości. Fundusz ten rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. W ten sposób środki pochodzące z kieszeni ludzi, za sprawą...
W Polsce wykorzystano 58,6 proc. funduszy unijnych w ramach obecnej perspektywy finansowej. Polska w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro z polityki spójności. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało, iż do 15 lipca br. podpisano z beneficjentami 37 310...
33 proc. Orlików nie nadaje się do użytku, zgodnie z audytem przeprowadzonym przez firmę TakeTask, która zajmuje się badaniem rynku metodą na tajemniczego klienta i Akademię Piłkarską "EsKadra" z Warszawy. We wtorek (17 lipca) "Gazeta Wyborcza" napisała o orlikach. W latach 2008-12 wybudowano 2604...
Najbardziej pilne inwestycje w Koniecpolu realizowane są sukcesywnie w zależności od wyników konkursów unijnych. Po rewitalizacji obiektów miejskich, budowie kanalizacji, wodociągów przyszedł czas na termomodernizację szkół. Tym razem również gmina pozyskała z sukcesem środki zewnętrzne na...
Rozmowa z burmistrzem Ryszardem Suligą na temat bieżących spraw gminy - Minęło półrocze 2018 roku. Okres ten obfitował w wiele wydarzeń ważnych dla gminy. Co było najbardziej istotne? - Najważniejszy jest rozwój gminy, podniesienie jakości życia mieszkańców i postrzeganie gminy na zewnątrz, bo...
Tegoroczną III Spartakiadę Gmin Powiatu Częstochowskiego w Mstowie zapamiętamy na długo. W sportowej rywalizacji nasza drużyna okazała się bezkonkurencyjna, zdobywając pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, puchar, medale oraz nagrodę pieniężną dla gminy. Na terenie kompleksu sportowego LKS...
18 maja br. odbyła się XLIV sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w której uczestniczyła gmina Koniecpol. Na zaproszenie Andrzeja Dziuby – Prezydenta Miasta Tychy, sesja Zgromadzenia odbyła się w Tychach, w budynku Mediateki. W sesji uczestniczył również Wojciech Saługa –...
Obecność w takim miejscu to możliwość promocji gminy. Koniecpol nie będzie rozwijał się jeśli nie pokaże swojego potencjału na zewnątrz – mówi burmistrz Ryszard Suliga. 14 maja br. rozpoczęła się dziesiąta, jubileuszowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który potrwa do środy. To ważne...
Rozpoczęły się prace rewitalizacyjne terenów nad zalewem. Plany gminy zakładają uporządkowanie znacznej części miasta w tym rejonie, które są obecnie niedoinwestowane i mało atrakcyjne ale z ogromnym potencjałem. Wybudowano już drogę dojazdową do przychodni po realizacji sieci kanalizacyjnej,...
Sytuacja finansowa Koniecpola została ustabilizowana. 27 kwietnia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Pozytywna opinia...