Liliana Bielas-Kostyra

Dom Kultury wznowił zajęcia stacjonarne, zakończono budowę kolejnego etapu kanalizacji w gminie, uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę i zawarto umowę z wykonawcą na realizację prac związanych z przeniesieniem Pomnika Katyńskiego. Co jeszcze wydarzyło się w ubiegłym tygodniu w Koniecpolu?...
Pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Termin upływa 30 czerwca. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej,...
Możliwość pozyskania dotacji w wysokości 23 050 zł na utworzenie firmy, szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe w wysokości 2 600 zł co miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy. Agencja...
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło nabór wniosków na dopłaty do zalesienia. Nabór rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 2 sierpnia. Środki na przyznanie wsparcia będą pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie na zalesienie przyznawane jest rolnikom,...
III etap budowy sieci wodociągowej doczekał się realizacji. Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Ogłoszono już postepowanie przetargowe z terminem składania ofert, który upływa 19 maja 2021 r. Zamówienie podzielono na 3 części: Część I: budowa sieci...
4 maja otwarto oferty w przetargu na przebudowę pięciu dróg gminnych i 9 skrzyżowań, stanowiących układ połączonych dróg od ulicy Fredry do ulicy Krasińskiego w Koniecpolu. Oferenci złożyli 6 ofert na wykonanie zamówienia. Najniższa cena oferty wynosi 2 497 684,68 zł brutto, najwyższa cena...
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy . Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy . Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy...
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Koniecpol wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński i senator Ryszard Majer na ręce strażaków OSP Koniecpol II przekazali torbę medyczną z niezbędnym wyposażeniem do udzielania pierwszej pomocy. Gestem przekazania toreb medycznych doceniono...
4 maja 2021 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmian w dokumentach budżetowych gminy. Do budżetu wprowadzono dwie pozyskane dotacje z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na łączną kwotę 4 300 000 złotych – na budowę dróg i kontynuację budowy wodociągów. W...
3 maja w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Oblasach odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania wozu bojowego dla OSP Kuźnica Grodziska. Dzisiaj przypada kolejna rocznica uchwalenia pierwszej pisanej konstytucji w Europie, która przypomina nam o najważniejszych wartościach:...
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie zarządzał nowym strumieniem środków na rzecz modernizacji sektora energii w Polsce. Środki tzw. Funduszu Modernizacyjnego zostaną wykorzystane na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności...
Dobiega końca budowa kanalizacji w dzielnicy Słowik. Obecnie realizowane są już prace związane z budową nawierzchni na ulicy Górnej. W zakresie gospodarki wodno - ściekowej do tej pory zrealizowano 3 projekty unijne. Kolejny – czwarty - zmierza ku końcowi. Inwestycja budowy kanalizacji jest...