Liliana Bielas-Kostyra

Tym razem dietetyk kliniczny Jolanta Masłowska wyjaśnia jak różni się Indeks Glikemiczny gotowanej i surowej marchewki. - Surowa marchew zaliczana jest do warzyw o niskim Indeksie Glikemicznym – tłumaczy Jolanta Masłowska, dietetyk kliniczny. Wskaźnik ten jest istotny dla osób chorujących na...
Od 11 do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...
Mit czy prawda? Czy połączenie tych dwóch warzyw rzeczywiście wpływa niekorzystnie na ich wartość odżywczą wyjaśnia dietetyk kliniczny Jolanta Masłowska. Pomidor zawiera w swoim składzie pewne ilości witaminy C. Natomiast ogórek cechuje sięzawartością enzymu zwanego askorbinazą. Jest to związek z...
Jest to pierwsze wydanie papierowe "Gazety Koniecpolskiej" w tym roku, które miało ukazać się w okresie przedświątecznym, ale rzeczywistość zweryfikowała jednak plany i życie. W pierwszych tygodniach po ogłoszeniu epidemii w każdy możliwy sposób staraliśmy się ograniczać zagrożenie związane z...
Budowa ulicy Zielonej w Stanisławicach powoli dobiega końca. Inwestycja jest współfinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i budżetu na budowę oraz modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 181 250 zł. Zgodnie z podpisaną w lipcu umową, wykonawca musi ukończyć prace do 14...
Wnioski można jeszcze do 17 sierpnia 2020 r. Program przewiduje dotacje dla młodych rolników, chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które nie ukończyły 40 lat, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpoczęły w nim...
Śląski Konserwator Zabytków w Katowicach przyznał dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele p.w. Trójcy Świętej w Koniecpolu, wpisanym do rejestru zabytków . W związku z ustawą o ochronie zabytków środki przyznano na wykonanie więźby dachowej i wymianę...
Prawie 750 tys. zł trafi do gmin z subregionu północnego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”. Umowy z gminami podpisano w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie. Dotację otrzymało też sołectwo Stary Koniecpol. Umowy, w imieniu władz regionu, przekazała przedstawicielom...
W nocy z soboty na niedzielę doszło do serii pożarów na terenie KZPP. Tym razem to cała seria w różnych obiektach. Pierwsze zgłoszenie, które odebrali strażacy, dotyczyło palących się silosów od ulicy Kolejowej i małego ogniska od strony przychodni. Następnie dym wydobywał się z byłej hali...
Życie bez dostępu do bieżącej, czystej wody w XXI wieku wydaje się rzeczą niepojętą. Jednak w Koniecpolu blisko 500 mieszkańców nie może doczekać się budowy wodociągu. Inwestycję rozpoczęto, ale budowa ostatnich 17 km sieci została wstrzymana, bo z powodu pandemii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i...
17,6 km wodociągu dla 200 domów, czyli doprowadzenie wody bieżącej dla ponad 480 osób. Tak niewiele potrzeba do rozwiązania problemu dostępu do bieżącej wody. Gmina zabezpieczyła w swoim budżecie wkład własny, pozostaje w trakcie procedury przetargowej, w której złożono łącznie 11 ofert. Złożyła...
Do połowy 2021 powinny zakończyć się roboty związane z nastepnym etapem budowy sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Słowik. Zaawansowanie prac jest wysokie i oceniane obecnie na 70% wykonanych robót. Część osób już może załatwiać sprawy formalne związane z przyłączeniem się do sieci. Zgodnie z umową...