Liliana Bielas-Kostyra

Po przyjęciu uchwały na dzisiejszej sesji Rady Miasta opłata za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 19 zł od mieszkańca. W związku ze zmianami w systemie gospodarowania odpadami prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, rady miast i gmin pozostają w ogniu krytyki. Na nich spada bowiem...
Na terenie gminy Koniecpol powstaje punkt informacyjny programu „Czyste powietrze” do obsługi wnioskodawców w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania. Uroczyste podpisanie przez gminę Koniecpol porozumienia, ustalającego zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”...
Od 8 stycznia obowiązują e-Recepty. Zmienił się też czas ich obowiązywania, który zależy od rodzaju leku. Po zmianach udajemy się do apteki albo z wydrukowanymi e-receptami, na których są kody kreskowe, albo z telefonem komórkowym, gdzie w SMS-ie mamy czterocyfrowy kod. Ten kod możemy również...
Wnioski o dofinansowanie mogą składać szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także inne placówki oświatowo-naukowe, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki. Wkład własny nie jest wymagany. Dotacja to...
Osoby, które podejrzewają u siebie koronawirusa, mają konkretne objawy i w ostatnich 14 dniach przebywały w Chinach lub miały bliski kontakt z taką osobą, mają zgłaszać się na oddziały zakaźne – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W takim przypadku nie jest wymagane skierowanie....
Do 30 czerwca 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli jeszcze prowadzić ewidencję odpadów na papierze. Nowela ustawy o odpadach pozwala też na taką sprawozdawczość w przypadku awarii tzw. Bazy Danych Odpadowych. Od 1 stycznia firmy zajmujące się gospodarką odpadami, tj. odbiorem, transportem,...
Sesja odbędzie się już w najbliższy czwartek, 6 lutego. Radni mają na niej przyjąć m.in. uchwały w sprawie opłat i zasad gospodarowania odpadami, statutu pierwszego żłobka samorządowego o nazwie „Wesoły Skrzat”, który powstaje zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obrady rozpoczną się o godz. 14:30 w...
Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 o północy. Z finansowania mogą skorzystać jednostki straży pożarnej – zawodowe oraz ochotnicze. Fundacja ORLEN wraz ze swoim fundatorem PKN ORLEN ogłosiła kolejną edycję programu ORLEN dla Strażaków. Jak poinformowano, jest to inicjatywa skierowana...
W Koniecpolu na bieżąco i w miarę posiadanych środków finansowych prowadzone są inwestycje związane z oświetleniem ulic. W dniu wczorajszym na ulicy Kolejowej, która po gruntownej modernizacji została niedawno oddana do użytku, po raz pierwszy zaświeciły się latarnie. W ramach inwestycji na ulicy...
Rada Miejska w Koniecpolu, wbrew zapowiedziom, nie zajęła się podczas ostatniej czwartkowej sesji projektem uchwały, dotyczącej zmian stawek za odbiór i wywóz śmieci. Powód zmiany opłat jest jeden – urealnienie stawek w związku z wyższymi kosztami składowania, energii i transportu oraz wzrost...
Począwszy od 2015 roku Gmina Koniecpol sukcesywnie nadrabia zaległości i zaniechania z lat poprzednich, dotyczące budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Takie zadania wymagają czasu i nie można wszystkiego zrealizować w 4 lata, łącznie z pozyskaniem dofinansowania. Realizacja...
Koszty gospodarowania odpadami rosną. Wszystkie gminy podnoszą ceny odbioru odpadów. Wzrost cen jest nieunikniony z wielu powodów, w tym rosnących opłat ekologicznych, wymogów stawianych przez prawo, sytuacji makroekonomicznej i wysokich kar unijnych w przypadku braku spełnienia wymogów....