Liliana Bielas-Kostyra

W miniony czwartek odbyło się kolejne spotkanie w gminie na temat podziału środków finansowych w ramach utworzonego funduszu sołeckiego. Tym razem w sołectwie Aleksandrów podjęto uchwałę dotyczącą rozbudowy oświetlenia ulicznego. Na organizowanych zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach...
To już IV Festiwal, który rozpoczyna się o godzinie 18:00 w barokowym kościele pw. Trójcy Świętej w Koniecpolu. Kolejny koncert odbędzie się 18 października. Koniecpolski Festiwal to wyrobiona marka w regionie, czyli znak jakości przyciągający do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Pierwszy raz...
Rada Miejska w Koniecpolu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. W trakcie odbywającej się 26 sierpnia sesji radni udzielili także Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol Ryszardowi Sulidze absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Burmistrz Miasta i Gminy...
Pierwszy żłobek samorządowy o nazwie „Wesoły Skrzat” z 19 miejscami dla dzieci wkrótce rozpoczyna działalność. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie z „ Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 ”. Malwina Klimas to wyłoniona w drodze konkursu...
31 sierpnia Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę dotyczącą przyznania pomocy rzeczowej – w postaci oczyszczaczy powietrza dla jednostek samorządu terytorialnego. Na liście znalazło się również Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2 z Koniecpola. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę...
Dla niektórych wspólne oznacza, że niczyje i można zniszczyć. Utrzymanie terenów rekreacyjnych nad zalewem w Koniecpolu to syzyfowa praca. Przez wandali, który do tej pory byli nieuchwytni. Niestety zniszczone zostały również platany w tym rejonie, posadzone w roku 2017 i ufundowane przez firmę...
W minioną sobotę włączono oświetlenie uliczne na ulicy Wąskiej i w ten sposób kolejna inwestycja gminna została zakończona i oddana do użytkowania mieszkańcom. Na przebudowę drogi gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zakończyliśmy realizację kolejnej inwestycji drogowej w...
Tegoroczne Dożynki we wszystkich gminach odbywają się w bardzo ograniczonym zakresie. Święto plonów w gminie Koniecpol gromadziło zwykle wielu uczestników. W tym roku ze względu na epidemię zrezygnowano z korowodów dożynkowych i imprez towarzyszących. Za plony i trud pracy rolnika dziękowano...
Bank Gospodarstwa Krajowego rozszerza wsparcie dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych udzielane w formie gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). Zmiany są jednym z elementów pakietu pomocowego BGK dla polskich przedsiębiorców i mają ograniczyć negatywne skutki pandemii...
W niedzielne popołudnie w Okołowicach odbyło się Zebrania Wiejskie, na którym mieszkańcy zdecydowali o podziale środków funduszu sołeckiego na 2021 rok oraz o zmianach w roku bieżącym. Zebranie prowadziła Pani sołtys Edyta Kowalska-Korgól. W niedzielę spotkaliśmy się w sprawie zagospodarowania...
W minioną sobotę dokonano uroczystego otwarcia nowego miejsca dla rekreacji i wypoczynku w gminie Koniecpol, współfinansowanego w ramach marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Mieszkańcy sołectw Rudniki Kolonia i Dąbrowa mogą już korzystać z siłowni plenerowej, altany i obiektów małej...
Niebawem rusza konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech”. 100 milionów złotych z Funduszy Europejskich trafi na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym. Celem programu jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy...