Liliana Bielas-Kostyra

W tym roku w Krakowie już po raz ósmy zorganizowano VIII Międzynarodowe Senioralia, które corocznie gromadzą dużą liczbę uczestników. W wydarzeniu biorą udział Seniorzy z Koniecpola ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klubu Senior Plus i innych organizacji senioralnych. VIII...
W minioną niedzielę odbyły się kolejne uroczystości dożynkowe o charakterze dziękczynnym: w kościele św. Michała Archanioła w Koniecpolu i w kościele NMP Królowej Polski w Oblasach. Darami w postaci chleba dożynkowego, a także symbolicznymi wieńcami dożynkowymi rolnicy podziękowali za tegoroczne...
W sobotę (11.09) w gminie Koniecpol rozpoczęto cykl zebrań sołeckich. Pierwsze spotkanie z udziałem mieszkańców, Sołtysa, Rady Sołeckiej i władz samorządowych miało miejsce w sołectwie Łabędź. Nie wszystkie gminy korzystają z możliwości jakie daje wygospodarowanie w budżecie środków finansowych na...
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce w trakcie dożynek powiatowych. Laureatami konkursu pn. „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2021” zostali Państwo Agata i Arkadiusz Chrzan z Załęża, którzy otrzymali wyróżnienie. Serdecznie gratuluję Laureatom – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Promujecie Państwo...
Każdego roku podczas uroczystości dożynkowych władze powiatu częstochowskiego nagradzają przodujących producentów rolnych, właścicieli najpiękniejszych zagród wiejskich i twórców przepięknych wieńców dożynkowych. W powiatowym konkursie pn. ,,Przodujący producent rolny 2021” laureatem została firma...
Z chwilą zakończenia pełnienia funkcji dyrektora przez Pana Marka Augustyna Pani Małgorzata Rainholc została p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu. Pani Małgorzata jest dyplomowaną pielęgniarką oraz koniecpolanką, a więc bardzo...
"Poznaj Polskę" to program, w ramach którego szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. W tym roku na jego realizację Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 15 mln...
Kobiety w każdej społeczności wykazują się nie tylko coraz to większą aktywnością w biznesie, ale również w działalności społecznej. Podejmują wyzwania tworzenia własnych firm, ale też angażują się w pracę na rzecz innych, świetnie łączą pracę zawodową z życiem prywatnym, prowadzeniem domu i...
Projekt „Ferie z ekonomią 4″ realizowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. To dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości oraz planowania własnych finansów. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 22 września br. Działania adresowane są do uczniów klas VII i...
Na początku września wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Przedszkolu nr 1 zaszły zmiany. Stanowisko dyrektora placówki objęła Pani Bożena Sygit. Zastąpiła dotychczasową dyrektor Panią Agnieszkę Młyńską. Pani Bożena jest mieszkanką Koniecpola i nauczycielem dyplomowanym z dużym dorobkiem...
Z myślą o osobach młodych z naszego regionu Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w partnerstwie m.in. z OHP organizuje Jurajskie Targi Pracy online w dniach 14-15 września 2021. Na Targach przedstawione zostaną firmy oraz ich oferty pracy z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Targi...
Po rocznej przerwie dożynkowa tradycja powróciła. Pomimo nadal istniejących ograniczeń wiele gmin zorganizowało uroczystości, bo dożynki to wyjątkowe dni w roku. To też okazja do podziękowań wszystkim rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, szkółkarzom, pszczelarzom. W tym roku w gminie Koniecpol...
Strona 1 z 58