Trwa rekrutacja do projektu edukacji ekonomicznej Ferie z ekonomią 4

Trwa rekrutacja do projektu edukacji ekonomicznej Ferie z ekonomią 4

Projekt „Ferie z ekonomią 4″ realizowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. To dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości oraz planowania własnych finansów. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 22 września br.

Działania adresowane są do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich z terenu całej Polski.

Projekt polega na realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji ekonomicznej prowadzonych przez nauczycieli przy wsparciu studentów w okresie jednego tygodnia ferii zimowych (30 godz. dydaktycznych) oraz na wykonaniu przez uczniów pracy projektowej w II semestrze roku szkolnego. Fundacja zapewnia szkolenie merytoryczne dla nauczycieli i studentów, pokrywa koszty materiałów dydaktycznych, nagród w konkursach, wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, koszty pobytu studenta w gminie.

 Całość podzielono na dwa etapy.

W pierwszym etapie, realizowanym w okresie jednego tygodnia ferii zimowych, uczniowie poprzez udział w grach i zabawach ekonomicznych przyswajają wiedzę ekonomiczną m.in. z zakresu postaw przedsiębiorczych, bankowości (w tym produktów bankowych), sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym oraz poznania zadań Narodowego Banku Polskiego i roli pieniądza w gospodarce narodowej. Zajęcia w czasie ferii prowadzone są przez nauczyciela wskazanego przez szkołę oraz studenta kierunku ekonomicznego lub pokrewnego w oparciu o scenariusze zajęć.

Uzupełnieniem zajęć jest wizyta u lokalnego przedsiębiorcy oraz w pobliskim w banku.

W drugim etapie projektu, realizowanym w okresie 2 miesięcy po zakończeniu ferii, zadaniem uczniów jest – na bazie zdobytej wiedzy – przygotowanie pracy projektowej – modelu biznesowego własnej firmy. Autorów 5 najlepszych prac czeka wizyta w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie oraz udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

W ramach projektu Fundacja zapewnia m.in.:

  • szkolenie merytoryczne dla nauczycieli i studentów (wraz z pokryciem kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz materiałów dydaktycznych);
  • sfinansowanie wynagrodzenia nauczyciela realizującego zajęcia pozalekcyjne w wysokości 60,00 zł brutto za godzinę dydaktyczną oraz pokrycie kosztów jego dojazdu na szkolenie;
  • wynagrodzenie studenta współprowadzącego z nauczycielem zajęcia pozalekcyjne;
  • sfinansowanie kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w gminie na czas prowadzenia zajęć w ferie;
  • materiały dydaktyczne dla uczniów (scenariusze zajęć, notesy, długopisy);
  • pokrycie kosztów dowozu uczniów na wizyty w banku i do przedsiębiorcy w czasie zajęć w ferie w wysokości do kwoty 400 zł brutto;
  • atrakcyjne nagrody w konkursach organizowanych w ramach projektu.

 Szkoły podstawowe zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny, dostępny na stronie: https://forms.gle/HPsjVjC5G2Qe3F4x5 oraz załączniki zawarte w „Regulaminie udziału szkół podstawowych w projekcie FZE 4 w roku szkolnym 2021/2022”.

Szczegóły rekrutacji dostępne są na stronie: https://www.feriezekonomia.pl/o-projekcie/rekrutacja

Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, efrwp.pl.