Przedszkole nr 1 ma nową dyrektor

Przedszkole nr 1 ma nową dyrektor

Na początku września wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w  Przedszkolu nr 1 zaszły zmiany. Stanowisko dyrektora placówki objęła Pani Bożena Sygit. Zastąpiła dotychczasową dyrektor Panią Agnieszkę Młyńską.

Pani Bożena jest mieszkanką Koniecpola i nauczycielem dyplomowanym z dużym dorobkiem zawodowym oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi. W 1990 r. ukończyła Studium Nauczycielskie im. Aleksandra Zawadzkiego w Bytomiu, uzyskując przygotowanie do zawodu nauczyciela przedszkola. Następnie w 2000 r. ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie na Wydziale Pedagogicznym w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, uzyskując tytuł magistra. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Gminnym Przedszkolu, w Dąbrowie Zielonej. Tam rozwijała się zawodowo, uzyskując kolejne szczeble awansu zawodowego. W trakcie pracy z powodzeniem wykorzystywała innowacyjne metody nauczania jakimi dla przykładu jest odimienna metoda nauki czytania autorstwa Ireny Majchrzak. W ramach współpracy z ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli SOD i WOM w  Częstochowie prowadziła szkolenie dla nauczycieli z całego powiatu, przybliżając im tajniki nauki czytania wspomnianą metodą. Stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 1 to nowa przygoda w jej karierze zawodowej, stawiająca wiele nowych wyzwań w dążeniu do poprawy jakości pracy przedszkola.

Przedszkole nr 1 w Koniecpolu jest placówką publiczną funkcjonującą od 1985 r. Budynek usytuowany jest przy ul. Pułaskiego 11/19 w miejscu oddalonym od ruchliwej ulicy. 

Do niedawna przedszkole posiadało 4 sale dydaktyczne z węzłem sanitarnym i pomieszczeniami gospodarczymi – mówi burmistrz Ryszard Suliga. W odpowiedzi na prowadzoną rekrutację, w trakcie której okazało się, że jest dużo więcej chętnych niż miejsc, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu do użytku dodatkowej sali, która pozwoliła na przyjęcie wszystkich dzieci. W związku z tym z dniem 1 września 2021 r. do użytku została oddana nowa powierzchnia edukacyjna. Pomieszczenie zostało wyremontowane, dostosowane do potrzeb dzieci i wyposażone w nowoczesne meble oraz pomoce dydaktyczne. Przy sali umieszczono i zagospodarowano łazienkę z myślą o nowych wychowankach. W nowym roku szkolnym nastapiła też zmiana na stanowisku dyrektora placówki. Korzystając z okazji Pani Bożenie składam gratulacje z tytułu wyboru, a byłej już Pani  Dyrektor placówki Agnieszce Młyńskiej dziękuję za wzorową pracę, ogromne serce dla naszych dzieci, zaangażowanie przy organizacji wszystkich przedszkolnych eventów i życzę dalszego rozwoju zawodowego.

Atutem przedszkola jest wykwalifikowana kadra, która z wielkim zaangażowaniem tworzy warunki sprzyjające rozwojowi dzieci i której zajęcia wychowawczo - dydaktyczne prowadzone są na wysokim poziomie.

Wszystkie sale dydaktyczne przedszkola i szatnia są przestrzenne, nasłonecznione i dostosowane do potrzeb dzieci. Placówka posiada własne zaplecze kuchenne spełniające wymagania sanitarno-higieniczne oraz pomieszczenie kancelaryjno-administracyjne. Duży plac zabaw otoczony ogrodzeniem umożliwia bezpieczny pobyt dzieci na świeżym powietrzu, jednocześnie stwarzając warunki do prowadzenia obserwacji przyrodniczych. W chwili obecnej ogród jest zagospodarowany tylko w podstawowym stopniu i oddany do dyspozycji dzieci – mówi Pani Bożena Sygit.

Z uwagi na wiek budynku i jego eksploatację oraz brak kapitalnych remontów od samego powstania, obiekt wymaga gruntownej termomodernizacji, którą mam nadzieję, że uda się przeprowadzić w najbliższym czasie z chwilą uzupełnienia całego montażu finansowego, to jest pozyskania środków zewnętrznych – dodaje burmistrz Ryszard Suliga.