82 rocznica wybuchu II wojny światowej

Autor Sebastian Musiał
82 rocznica wybuchu II wojny światowej

5 września w Koniecpolu uczczono 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz pamięć zamordowanych przez hitlerowców w pierwszych dniach września 1939 roku mieszkańców Chrząstowa. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji ofiar w kościele parafialnym pw. Świętego Michała Archanioła, której przewodniczyli ks. Leszek  Struzik i ks. Kazimierz Bogdał.  

W obchodach uczestniczyły delegacje władz gminnych i powiatowych, szkół i przedszkoli, zakładów pracy, stowarzyszeń, służb mundurowych oraz poczty sztandarowe i mieszkańcy gminy Koniecpol.

Po mszy w akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która uświetniła muzyką obchody rocznicowe, przemaszerowano pod pomnik upamiętniający pomordowanych Chrząstowian, gdzie po odegraniu hymnu państwowego, odmówieniu modlitwy za poległych za Ojczyznę, złożono wiązanki kwiatów.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga, który podkreślił, że musimy pamiętać o naszej historii, postawach patriotycznych i przekazywać je następnym pokoleniom, aby pamięć o tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność naszej Ojczyzny - życie, nigdy nie odeszła w zapomnienie. Burmistrz podziękował wszystkim przybyłym na uroczystość, a w szczególności Księżom koncelebrującym uroczystą Mszę Świętą, pocztom sztandarowym, delegacjom składającym kwiaty, orkiestrze oraz scholii „Baranki Boże” za piękną oprawę muzyczną oraz wszystkim mieszkańcom przybyłym na uroczystość.

Fot. Dom Kultury w Koniecpolu