Gmina pozyskała kolejną dotację na wymianę źródeł ciepła

Gmina pozyskała kolejną dotację na wymianę źródeł ciepła

Kolejny projekt związany z ograniczeniem niskiej emisji został dofinansowany ze środków zewnętrznych. Zakłada dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na bardziej ekologiczne. Tym razem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach, po pozytywnej ocenie złożonego wniosku, przyznał dotację na kolejną edycję projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Koniecpol – etap II, rok 2018”.  

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest ograniczenie emisji  i poprawa jakości powietrza atmosferycznego w gminie poprzez modernizację źródeł ciepła. Istniejące kotły węglowe będą podlegały wymianie na kotły opalane węglem, spełniające wymogi 5 klasy według kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 lub kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 5 klasy według kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.

Efektem realizacji projektu będzie likwidacja kotłowni opalanych paliwem stałym w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i zabudowa 30 nowych źródeł ciepła, w tym  opalanych paliwem stałym w ilości 15 szt. oraz biomasą w ilości 15 szt.

– Jest to kolejny projekt realizowany w naszej gminie, związany z ograniczeniem niskiej emisji, który pozwoli na wymianę starych kotłów węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest „niska emisja”, czyli spaliny pochodzące z kotłów węglowych w gospodarstwach domowych. Wymiana kolejnych 30 źródeł ciepła na pewno przyczyni się do poprawy jakości powietrza. W celu kontynuacji tych działań i mając na uwadze duże zaintersowanie mieszkańców, prowadzimy rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nad realizacją programu „Czyste powietrze”, który w najbliższym czasie zostanie wdrożony. O szczegółach będę informował mieszkańców na bieżąco  – mówi Ryszard Suliga – burmistrz Koniecpola.