Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków.

Straty należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu - pokój nr 21 (parter). Zgłoszenia dokonuje się na formularzu udostępnionym w załączniku, do którego należy dołączyć wniosek o dopłaty  do ARiMR (w wersji papierowej lub elektronicznej). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań należy kontaktować się telefonicznie z Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu pod numerami tel.: 34 35 40 391, 34 35 40 392.

Źródło: koniecpol.pl

Fot. pixabay.com