Postępują prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 2

Postępują prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 2

W pierwszej kolejności realizowane są prace związane z instalacjami centralnego ogrzewania, tak aby jak najwięcej uciążliwych robót wykonać jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Na projekt pozyskano dotację w wysokości 2 258 510,35 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozyskane przez gminę środki zewnętrzne w takiej wysokości pozwalają na wykonanie bardzo szerokiego zakresu robót, bo w ramach inwestycji zaplanowano:

  • docieplenie przegród zewnętrznych i stropodachów,
  • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
  • poprawę sprawności wentylacji grawitacyjnej w budynku z nadbudową kominów,
  • wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
  • wymianę węzła cieplnego na kompaktowy dwufunkcyjny z zastosowaniem 2 pomocniczych powietrznych pomp ciepła,
  • modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę instalacji, cyrkulacji, zastosowanie płaszczowego wymiennika ciepła do centralnego przygotowania ciepłej wody wraz z wymianą armatury na wodooszczędną.

Przedsięwzięcie przewiduje poprawę efektywności energetycznej w obiekcie, a więc w rozwiązaniach projektowych zastosowano też OZE w postaci montażu 5 sztuk paneli fotowoltaicznych.

Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu”  realizowany jest w ramach osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna i Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.