Dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów

Dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów

Organizatorem konkursu w ramach programu „Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Program umożliwia sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia sportowe dla młodzieży w wieku od 11 do 15 lat. Termin składania wniosków upływa 21 lipca 2021 r. o godzinie 23:59:59.

Wniosek mogą złożyć osoby posiadające doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi, a w szczególności trenerzy lub byli zawodnicy różnych dyscyplin sportu mający sukcesy sportowe co najmniej na poziomie mistrzostw kraju. Zajęcia powinny być innowacyjne i atrakcyjne dla osób, które są mało aktywne fizyczne i unikają zajęć wychowania fizycznego. Powinny również zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Program Kumulacja Aktywności został stworzony w oparciu o badania, które wyraźnie zaznaczyły problem niskiej aktywności fizycznej wśród młodych Polaków, dlatego też fundacja od kilku lat stara się zachęcać młodzież do podejmowania szeroko pojętej aktywności fizycznej poprzez promowanie ruchu i zdrowego trybu życia, poprzez dawanie możliwości unikalnej szansy na trening pod okiem utytułowanych sportowców – olimpijczyków, mistrzów świata, Europy, Polski oraz trenerów. Uczniowie mają możliwość pracy bezpośrednio z tymi, którzy osiągnęli sukces, mogą spróbować siły w różnorodnych dyscyplinach i przekonać się, że sport może być świetną zabawą, a nie tak jak myślą ciężarem i przyczyną dodatkowego stresu.

W ramach programu zorganizowane są bezpłatne zajęcia sportowe dla grup na terenie całego kraju. Prowadzący wybierani są w konkursie, a prowadzone przez nich zajęcia są różnorodne, realizowane na podstawie autorskiego projektu przedstawionego w składanym do programu wniosku.

Dodatkowo na zajęciach realizowane są ćwiczenia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, które przyczyniają się do skorygowania ewentualnych zaburzeń w rozwoju motorycznym, uczą jak zapobiegać nieprawidłowym postawom i powstawaniu zaburzeń statyki ciała. Należy podkreślić, że dziecko zdrowe fizycznie ma większe możliwości do rozwoju intelektualnego oraz większe chęci do podejmowania różnych działań społecznych.
Program Kumulacja Aktywności współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Osoby, które mogą składać wniosek:

 • pełnoletnie,
 • niekarane,
 • posiadające zdolność do czynności prawnych,
 • spełniające wszystkie warunki Regulaminu.

Dokumenty, które należy załączyć do formularza:

 • zaświadczenie o posiadaniu przez zgłaszającego uprawnień do prowadzenia zajęć sportowych;
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności zgłaszającego (nie starsze niż 3 miesiące licząc od dnia składania dokumentów do konkursu).

Autorski projekt powinien uwzględniać następujące wytyczne:

 1. a) zajęcia sportowe będą skierowane do młodzieży w wieku 11-15 lat, o różnych predyspozycjach fizycznych i umiejętnościach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży dotychczas mało aktywnej sportowo;
  b) zajęcia sportowe będą nieodpłatne dla ich uczestników;
  c) zajęcia nie mogą być realizowane w ramach lekcji WF ani innych programów, np. SKS;
  d) zajęcia mają za zadanie podnosić sprawność fizyczną młodzieży i zawierać elementy ćwiczeń gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń kształtujących prawidłowy rozwój kręgosłupa, mogą opierać się na ćwiczeniach z różnych sportów i aktywności fizycznych, powinny być urozmaicone i atrakcyjne, zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców;
  e) rekrutacja do zajęć powinna obejmować młodzież dotychczas mało aktywną fizycznie, która nie uczęszcza na zorganizowane inne zajęcia sportowe i nie brała udziału w poprzednich edycjach Kumulacji Aktywności;
  f) Zgłaszający powinien aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach;
  g) zajęcia sportowe powinny być realizowane i równomiernie rozłożone w okresie pomiędzy 1 września 2021 r., a 31 maja 2022 r., średnio dwa razy w tygodniu, w tym co najmniej 20 spotkania w I etapie realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c);
  h) pojedyncze zajęcia sportowe powinny trwać nie krócej niż 90 minut;
  i) liczebność grupy w momencie rozpoczęcia cyklu zajęć powinna być nie mniejsza niż 20 osób;
  j) zajęcia mają również za zadanie przekazać takie wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach, na jednym wybranym przez Mistrza Sportu przykładzie.

Aby złożyć wniosek należy:

 • Zapoznać się z Regulaminem Programu „Kumulacja Aktywności – 9. edycja”.
 • Przygotować autorski projekt, spełniający wszystkie warunki Regulaminu, w tym harmonogram działań i preliminarz kosztów.
  Uwzględnić w autorskim projekcie ćwiczenia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń kształtujących prawidłowy rozwój kręgosłupa, a także przekazanie wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach, na jednym wybranym przykładzie.
 • Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się poniżej.
 • Wybrać rodzaj konta „Osoby Fizyczne” i zarejestrować się w generatorze wniosków lub zalogować na istniejącym już koncie (w przypadku składania wcześniej wniosków do fundacji).
 • Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Kumulacja Aktywności”.
  UWAGA! – Wnioski złożone w innym programie nie będą rozpatrywane w Programie „Kumulacja Aktywności – 9. edycja”.
  UWAGA! – dane wpisywane do formularza nie zapisują się automatycznie, za każdym razem gdy wychodzimy z systemu lub chcemy zrobić dłuższą przerwę należy nacisnąć przycisk „Zapisz”.
  Przy niektórych polach pojawi się dodatkowa informacja z ikonką „i”, na którą należy najechać myszą i przeczytać informację.
 • Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
  UWAGA! – system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki. Po wysłaniu formularza nie ma możliwości nanoszenia zmian i dosyłania dokumentów.

Termin składania wniosków upływa 21 lipca 2021 r. o godzinie 23:59:59.

Więcej informacji i regulamin oraz wniosek znajdują się na stronie:

https://www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/

Fot. pixabay.com