Zebranie sprawozdawcze OSP Łysiny

Zebranie sprawozdawcze OSP Łysiny

Trwają zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Koniecpol, na których podsumowuje się działalność z roku ubiegłego oraz opracowuje założenia i plany działań na kolejny rok.

W minioną sobotę odbyło się zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Łysiny, w którym uczestniczył również burmistrz Ryszard Suliga, dyrektor Gwidon Jelonek i sekretarz gminy Sebastian Musiał. W trakcie zebrania wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję.

Przed zebraniem sprawozdawczym odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Łysiny, na którym omawiano potrzeby i stan realizacji inwestycji realizowanych na tym terenie, w tym finansowanych z w ramach Inicjatywy Sołeckiej i Funduszu Sołeckiego.

Skład Zarządu OSP Łysiny na kolejną kadencję:

prezes – Marcin Mysłek

wiceprezes - naczelnik – Marcin Kościański

wiceprezes – Marian Zyzik

zastępca naczelnika – Przemysław Pączek

gospodarz – Dawid Cholewiński

skarbnik – Rafał Tomaszewski

sekretarz – Urszula Cholewińska

kronikarz – Patryk Michoń

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący – Stanisław Góraj

sekretarz – Mirosław Mysłek

członek – Piotr Jęchuszek