Odbiór folii rolniczych. Kolejna edycja programu

Odbiór folii rolniczych. Kolejna edycja programu

To może znacznie ułatwić rolnikom oddanie odpadów z tworzyw sztucznych wynikających z produkcji rolniczej. Gmina Koniecpol rozpoczęła nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu, który pomoże rozwiązać problem ze zużytą folią, sznurkiem czy siatkami zużywanymi w gospodarstwach, których nie chcą odbierać firmy recyklingowe.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie drugiego naboru w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” - mówi Klaudia Małek z Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. W związku z tym Gmina zamierza złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie. Aby wziąć udział w projekcie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie Gminy Koniecpol, zainteresowane usunięciem folii i innych odpadów, pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. w godzinach pracy urzędu. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku do NFOŚiGW.

 Wzór formularza dostępny jest:

Formularz można również dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

Zadanie będzie realizowane w roku 2022 na przełomie II i III kwartału wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Koniecpol dofinansowania w ramach programu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dodaje Klaudia Małek.

W przypadku rezygnacji lub zmiany danych w formularzu zgłoszeniowym, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Urząd Miasta i Gminy Koniecpol.

 Podczas przygotowywania odpadów do odbioru należy je oczyścić z resztek organicznych, ziemi oraz pozbawić innej zawartości. Jeżeli odpady nie spełnią wymogów dotyczących czystości nie zostaną odebrane od rolnika.

Fot. pixabay.com