Na ulicy Zachodniej można już korzystać z chodnika po remoncie

Na ulicy Zachodniej można już korzystać z chodnika po remoncie

Zakończył się remont chodnika na ulicy Zachodniej na długości 120 mb i nowa kostka brukowa została już ułożona.

Zakres prac remontowych obejmował prace polegają na rozbiórce starej, zniszczonej kostki brukowej i krawężników, wykonaniu podbudowy tłuczniowej, ustawieniu krawężników i ułożeniu nowej kostki brukowej na powierzchni ok. 216 m2.

Prace realizowała lokalna firma z Koniecpola wyłoniona  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego. Koszt robót wyniósł ponad 28 tys. zł.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy.