Przedszkole promujące zdrowie

Autor Małgorzata Kurpios
Przedszkole promujące zdrowie

Przedszkole nr 2 w Koniecpolu realizuje ciekawe programy edukacyjne o tematyce zdrowotnej i ekologicznej. „Kubusiowy Przyjaciel Natury”, „ Żywienie na wagę zdrowia”, „Szkoła czystych rąk” to tylko niektóre z nich.

W dzisiejszych czasach edukacja zdrowotna dzieci nabiera szczególnego znaczenia. Uświadamianie, informowanie, wyrabianie nawyków oraz kształtowanie postaw w zakresie kultury zdrowotnej to zadania, które staramy się realizować w naszej placówce w zakresie wychowania zdrowotnego. Pomagają nam w tym ciekawe i wartościowe programy edukacyjne. „Kubusiowy Przyjaciel Natury” to program poświęcony tematyce ekologicznej. Dzieci w trakcie warsztatowych zajęć nauczyły się troszczyć o środowisko naturalne, poznały podstawowe zasady ekologii, dowiedziały się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznały korzyści płynące z ruchu.

Realizujemy już kolejną edycję wojewódzkiego projektu „Klub Zdrowego Przedszkolaka”. Do tej pory zrealizowaliśmy pięć bloków tematycznych: „ Żywienie na wagę zdrowia”, Aktywność fizyczna, „Szkoła czystych rąk”, „ Brązowo, ale czy zdrowo?” oraz „Czyste powietrze wokół nas”. W ramach tego projektu dzieci brały udział w wielu aktywnościach, były to warsztaty, zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, pogadanki, quizy, prezentacje multimedialne.

Ostatnim działaniem było zorganizowanie we współpracy z Powiatową Stacją Epidemiologiczno – Sanitarną w Częstochowie gminnego konkursu plastycznego: " O zdrowe powietrze dbamy, smog przeganiamy!".  Konkurs organizowany był w ramach realizacji programu: „Czyste powietrze wokół nas” oraz kampanii edukacyjno - informacyjnej "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolu złap oddech". Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga. Na konkurs napłynęło wiele pięknych prac. Chcemy podziękować wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w konkursie.

Programy zdrowotne będziemy kontynuować w kolejnych latach, bo wierzymy, że zdobyta przez dzieci wiedza i utrwalone nawyki zaowocują w ich przyszłym, dorosłym życiu.

Fot. Przedszkole nr 2