Rusza pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

Rusza pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

Pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Termin upływa 30 czerwca.

Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować. Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

Limit pomocy w bieżącym roku wynosi 35,5 mln zł.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje na temat „Pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich” znajdują się na stronie ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), www.arimr.gov.pl