Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej

Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej

III etap budowy sieci wodociągowej doczekał się realizacji. Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Ogłoszono już postepowanie przetargowe z terminem składania ofert, który upływa 19 maja 2021 r.

Zamówienie podzielono na 3 części:

Część I: budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu - ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy, obejmujące odcinki sieci wodociągowej z przyłączami od włączenia do istniejącego wodociągu w ul. Kościuszki, do studni pomiarowej zlokalizowanej na granicy obrębów geodezyjnych Koniecpol i Wąsosz (na wysokości działki nr: 7574).

Część II: budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu - ul. Mickiewicza.

Część III: budowa sieci wodociągowej z przyłączami - rejon ul. Zamkowej w Koniecpolu.

Na temat wodociągów pisaliśmy już w artykułach:

https://www.koniecpol.info/artykuly/776-przetarg-na-ostatni-etap-budowy-wodociagu-ogloszony-gmina-oczekuje-na-decyzje-o-dofinansowaniu

https://www.koniecpol.info/artykuly/653-czy-wodociagi-i-kanalizacja-moga-powstawac-szybciej