Obowiązek wymiany kotłów – rok 2021

Autor Marta Młyńska
Obowiązek wymiany kotłów – rok  2021

W roku 2017 Sejmik Województwa śląskiego przyjął uchwałę antysmogową, nakładającą obowiązek wymiany kotłów emitujących zanieczyszczenia do powietrza na ekologiczne źródła ciepła. Obowiązek ten dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe.

Regulacjom, które wprowadza uchwała muszą podporządkować się mieszkańcy województwa, osoby prowadzące działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW), właściciele budynków wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty oraz samorządy lokalne. W pierwszej kolejności należy wymienić kotły pozaklasowe eksploatowane ponad 10 lat, na nowe – co najmniej 5 klasy lub zastosowanie innego bardziej ekologicznego źródła ciepła np. pompy ciepła.

Co grozi za niedostosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej?

Kto nie zastosuje się do ograniczeń, nakazów lub zakazów uchwały antysmogowej, podlega karze grzywny od 500 do 5.000 zł. Sankcje stosowane będą w przypadku naruszenia postanowień w/w uchwały i określone zostały na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska.

Informacje na temat dofinansowania wymiany źródeł ciepła mozna znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, w zakładce "Program Czyste Powietrze".

Źródło: https://powietrze.slaskie.pl/

https://powietrze.slaskie.pl/content/kiedy-wymienic-kociol-piec-lub-kominek

Link do uchwały antysmogowej:

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017