Wóz bojowy dla OSP Kuźnica Grodziska

Wóz bojowy dla OSP Kuźnica Grodziska

3 maja w Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Oblasach odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania wozu bojowego dla OSP Kuźnica Grodziska.

Dzisiaj przypada kolejna rocznica uchwalenia pierwszej pisanej konstytucji w Europie, która przypomina nam o najważniejszych wartościach: poszanowaniu godności i praw człowieka, wolności, demokracji, równości – mówił w trakcie uroczystości burmistrz Ryszard Suliga. 3 maja to również święto patronki tutejszej parafii Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski. Nawiązuje ono do ważnych wydarzeń z historii naszej Ojczyzny: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza i powierzenia królestwa opiece Matki Bożej. Jesteśmy silni jako naród, bo ukształtowały nas ważne wydarzenia historyczne. Dzisiaj istotnym elementem zachowania pamięci i tożsamości narodowej jest dbałość o naszą „małą ojczyznę”. Przy pracy na rzecz lepszej przyszłości nie należy zapominać o tak ważnych sprawach jak lokalna historia, wartości ogólnoludzkie i poszanowanie drugiego człowieka.

Jutro, 4 maja, obchodzimy dzień patrona wszystkich strażaków i ochotników, Świętego Floriana. Korzystając z okazji pragnę złożyć szczególne życzenia druhom Ochotniczych Straży Pożarnych i funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzinom. Składam wyrazy uznania i szacunku dla Waszej trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej służby. Należą się Wam podziękowania za poświęcenie na rzecz ochrony życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy. Życzę zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Niech Święty Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności.

Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości: Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Błaszczykowi za sprawowanie ofiary Mszy Świętej, oraz księżom koncelebrującym dzisiejszą liturgię, dziękuję Staroście Powiatu Częstochowskiego Panu Krzysztofowi Smeli, Gwidonowi Jelonkowi, radnym Rady Powiatu i  Rady Miejskiej, pocztom sztandarowym, przedstawicielom organizacji pozarządowych i rolniczych, druhom OSP, funkcjonariuszom PSP: Komendantowi Komendy Miejskiej w Częstochowie - Brygadierowi Tomaszowi Bąkowi,  komendantowi Gminnemu OSP – druhowi Jarosławowi Dusiowi, sołtysom i radom sołeckim, oraz mieszkańcom gminy biorącym udział w uroczystości i wszystkim gościom, którzy przyjęli zaproszenie.

Czcigodni księża, drodzy goście, druhowie strażacy, mieszkańcy gminy Koniecpol! Dziś spotykamy się, by poświęcić i przekazać tak długo wyczekiwany samochód pożarniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Grodziskiej. Zakup tego wozu bojowego jest dla nas bardzo ważny. Bezpieczeństwo zależy od służby strażaków na rzecz lokalnych społeczności. To Oni są zawsze tam, gdzie nasi mieszkańcy potrzebują pomocy, kiedy spotykamy się z nieprzewidzianymi zdarzeniami i kiedy trzeba ratować ludzkie życie i zdrowie. To tam, na pierwszej linii są strażacy OSP oraz PSP i w naszym wspólnym interesie jest to, aby mieli wyposażenie do tego, by swoją służbę pełnić. Tym wyposażeniem są przede wszystkim samochody. Aby nieść pomoc nie wystarczy chęć i poświęcenie, ale również odpowiednie zasoby techniczne i sprzęt. Samochód, który dzisiaj przekazujemy będzie dużym wsparciem i mam nadzieję, że będzie Wam dobrze służył i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy Koniecpol.

Pragnę przekazać na ręce Prezesa OSP druha Mariusza Pośpiecha okolicznościowy grawerton z dzisiejszej uroczystości oraz kluczyki do wozu bojowego.