Trwa druga edycja Konkursu Po pierwsze Rodzina!

Trwa druga edycja Konkursu Po pierwsze Rodzina!

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej organizuje drugą edycję konkursu „Po pierwsze Rodzina!”, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o granty na realizację projektów tworzących przyjazne otoczenie dla rodziny. Budżet konkursu wynosi 8,4 miliona złotych.

Konkurs adresowany jest m.in. do stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji kościelnych, które prowadzą działania wspierające małżeństwa jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, przygotowują młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzą otoczenie szczególnie przyjazne rodzinom.

W konkursie zostaną dofinansowane najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe, służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.

Organizacje mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 50 000 zł do 1,5 miliona zł, a wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

Okres realizacji dofinansowanych zadań zaplanowany jest na 14 lipca – 31 grudnia 2021, natomiast termin ponoszenia wydatków w ramach dofinansowanego zadania przewiduje się od momentu podpisania umowy na realizację zadania publicznego do 31 grudnia 2021 r.

Ostateczny termin przesyłania ofert konkursowych upływa 30 kwietnia br.

Pierwsza edycja konkursu „Po pierwsze Rodzina!” spotkała się z ogromnym zainteresowaniem organizacji pozarządowych, które w trzech turach złożyły ponad 350 wniosków. Dotacje o łącznej wartości ponad 8,6 miliona zł otrzymało 38 organizacji.

Na drugą edycję konkursu „Po pierwsze Rodzina!” przeznaczono środki w wysokości 8,4 miliona złotych i ponownie zwracamy się z ofertą współpracy do organizacji trzeciego sektora, ponieważ uważamy, że jest to bardzo efektywny sposób działania na rzecz rodziny. Pierwsza edycja konkursu pokazała, że jest przestrzeń do skutecznej współpracy między instytucjami rządowymi a trzecim sektorem i chcemy ją rozwijać w drugiej edycji, ponieważ naszym wspólnym celem jest wzmacnianie pozytywnego wizerunku rodziny – mówi Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

W pierwszej edycji konkursu organizacje pozarządowe zgłosiły wiele dobrych projektów, które wspierają rodzinę i ten trend chcemy utrzymać też w drugiej edycji. Przedstawiciele trzeciego sektora są bardzo blisko bezpośrednich adresatów działań, co pozwala im dobrze rozpoznać ich potrzeby. To ważne, ponieważ na decyzję o zakładaniu rodziny mają wpływ nie tylko kwestie ekonomiczne, ale również oczekiwania młodych ludzi i ich aspiracje. Dzięki programowi „Po pierwsze Rodzina!” możemy oddziaływać też na te obszary, kształtować postawy i budować pozytywny wizerunek rodziny – mówi wiceminister Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Ogłoszenie realizacji drugiej edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!” pokazuje, że takie inicjatywy mogą mieć charakter ciągły, co cieszy podwójnie, ponieważ zintensyfikowanie współpracy z ngo’sami jest jedną ze strategicznych rekomendacji wypracowanych przez Radę Rodziny. Patrząc na rezultaty pierwsze edycji konkursu, widzę, że możemy mieć realny wpływ na działania w obszarze rodziny– dodaje Dorota Bojemska, Przewodnicząca Rady Rodziny.

Materiały i regulamin naboru znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/startuje-druga-edycja-konkursu-po-pierwsze-rodzina

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, gov.pl.

Fot. pixabay.com