Dodatkowy nabór na usuwanie azbestu

Dodatkowy nabór na usuwanie azbestu

Gmina Koniecpol ogłosiła dodatkowy nabór dla osób planujących w roku 2021 demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest lub posiadających już zdemontowany wyrób azbestowy. Ankiety można składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie drugiego naboru związane jest z bardzo dużym zainteresowaniem „Programem finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” -  mówi Sebastian Musiał, sekretarz gminy. Aby skorzystać z dofinansowania należy wypełnić i złożyć ankietę wraz z dokumentacją fotograficzną (określoną w p. nr II załączonej ankiety) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol lub drogą elektroniczną na adres e-mail:   w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2021 r. Ankiety złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.                            

Warto jednak podkreślić, że program będzie realizowany wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dotacje są przyznawane na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Fot. pixabay.com