Kolejne drogowe przebudowy

Kolejne drogowe przebudowy

Ogłoszono przetarg na przebudowę pięciu dróg i 9 skrzyżowań, stanowiących układ połączonych dróg od ulicy Fredry do ulicy Krasińskiego w Koniecpolu. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 4 maja 2021 r.

Na ten cel gmina pozyskała w konkursie dotację w  wysokości 2 300 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Roboty drogowe realizowane będą na ulicach: Fredry, Boya - Żeleńskiego, Gruszeckich, Krasińskiego i Norwida. Zakres rzeczowy obejmuje roboty przygotowawcze, w tym wytyczenie geodezyjne i korytowanie, likwidację kolizji z istniejącą siecią wodociągową poprzez przebudowę 6 hydrantów nadziemnych, likwidację kolizji z istniejącą siecią kablową poprzez przebudowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę nawierzchni jezdni na łącznej długości 1681 mb i zmiennej szerokości od 5,0 – 6,0 m, budowę zjazdów indywidulanych i chodników z kostki brukowej betonowej, budowę ścieżki rowerowej na długości ok. 320 mb i szerokości 2,5 m, wykonanie odwodnienia drogi poprzez dobudowę wpustów ulicznych, wykonanie wyniesionych skrzyżowań (10 cm ponad jezdnię), oznakowanie pionowe i poziome, uporządkowanie terenów zielonych po zakończonych robotach budowlanych.

Na ten cel gmina pozyskała w konkursie dotację w  wysokości 2 300 000 zł.