Rozwijamy się zawodowo!

Autor Monika Gołdon
Rozwijamy się zawodowo!

Po dwóch latach realizacji przez Zespół Szkół w Koniecpolu projektu „Zadbaj o swoją przyszłość”  nadszedł czas podsumowań. W okresie od  2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. wsparciem zostało objętych 126 osób, w tym 119 uczniów szkoły (34K/85M) i 7 nauczycieli (3K/4M).

Uczniowie technikum i szkoły branżowej I stopnia uczestniczyli w zajęciach dodatkowych m.in: z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć specjalistycznych w zakresie logistyki, symulacyjnej firmy handlowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zajęć gastronomicznych, laboratorium transportowego, obsługi tachografów, diagnostyki i naprawy klimatyzacji, wykonywania różnych rodzajów tynków, a także języków obcych branżowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się płatne staże/praktyki zawodowe, do których przystąpiło 61 uczestników projektu.

 Jednak największą popularnością wśród uczniów cieszyły się kursy zewnętrzne zwiększające kompetencje oraz kwalifikacje, w ramach których 12 uczniów otrzymało uprawnienia operatora koparkoładowarki, 40 uczniów uczestniczyło w kursie operatora wózka widłowego, 30 w kursie spawania metodą MAG, 20 w kursie obsługi kasy fiskalnej i po 12 osób wzięło udział w kursach: przedstawiciela handlowego, tworzenia sklepu internetowego, carvingu, baristycznym oraz w kursie korzystania z profesjonalnego sprzętu w kuchni do tworzenia dań.

Nauczyciele kształcenia zawodowego zwiększyli swoje kompetencje i umiejętności  poprzez udział w 12 kursach i szkoleniach m.in. kursie AutoCAD, kursie SEP do 1 kV, kursie cukierniczym i kucharskim,  kursach związanych z tematyką: psychologii sprzedaży i obsługi klienta, nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania i organizacji sprzedaży,  zarządzaniem transportem, szkoleniu z przepisów dotyczących rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców oraz  obsługi tachografu. Dodatkowo jeden nauczyciel ukończył trzysemestralne studia podyplomowe z Informatyki.

Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego to nie tylko inwestycja w umiejętności i wiedzę uczestników projektu, ale także możliwość doposażenia pracowni szkolnych i pracowni zajęć praktycznych.

W ramach projektu trzy sale lekcyjne zostały zaadaptowane na pracownie z pełną infrastrukturą informatyczną, natomiast  w pracowni kształcenia w zawodzie kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych zostało podłączone zasilanie o napięciu 400 V.  Koszt modernizacji wyniósł 78 826,86 zł.

Doposażono także pracownie zajęć praktycznych w zawodach technik logistyk, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych/kucharz, mechanik pojazdów samochodowych/kierowca mechanik oraz pracownię budowlaną. Zostało zakupione doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych m.in. samochód do diagnostyki, 52 komputery stacjonarne, 6 projektorów i ekranów projekcyjnych, 6 urządzeń wielofunkcyjnych, symulator tachografów, oprogramowanie do wyznaczania tras, tester diagnostyczny, stacja obsługi klimatyzacji, wyposażenie do pracowni gastronomicznej w tym m.in. piec konwekcyjno-parowy, piec cukierniczy, zmywarka do naczyń, sokowirówka, kawiarka elektryczna, szybkowar, szatkownica, miesiarka planetarna, serwisy kawowy i obiadowy. Zakupiono również 60 biurek komputerowych wraz z krzesłami komputerowymi, rusztowania budowlane, betoniarka, dalmierz laserowy oraz poziomicę laserowa ze statywem.

Wartość zakupionego do szkoły doposażenia wyniosła 531 380,35 zł.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 152 981,06 PLN, w tym:

-  płatność ze środków europejskich: 980 033,90 PLN, co stanowi 85% całkowitych, wydatków kwalifikowalnych projektu;

-  dotacja celowa z budżetu krajowego: 115 298,11 PLN, co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

- wkład własny: 57 649,05 PLN, co stanowi 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, z czego wkład rzeczowy (wkład niepieniężny): 24 860,00 PLN, natomiast wkład pieniężny: 32 789,05 PLN. 

Fot. Zespół Szkół w Koniecpolu

EFS kolor poziom rgb