Nabór do programu Kariera

Nabór do programu Kariera

Uczestnicy programu biorą udział w praktykach w firmach członkowskich Stowarzyszenia. Zgłoszenia można dokonać do 15 maja 2021 r.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Polska Rada Biznesu.

W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i w dniu startu konkursu nie ma ukończonego 30. roku życia oraz jest:
1) studentem studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich,
2) absolwentem studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich.

Każdy kandydat może wziąć udział tylko w jednym stażu. Wysokość wsparcia wynosi 3 500 zł – 5 000 zł brutto.

Jak można się zgłosić?

Uczestnicy programu wypełniają formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.programkariera.pl .
Kandydat wskazuje firmę, w której chciałby odbyć praktykę. Niektóre firmy oferujące staże wymagają od uczestnika samodzielnego rozwiązania “case study” lub dołączenia listu motywacyjnego.

Źródło i więcej informacji można uzyskać pod linkiem:

http://www.programkariera.pl

Fot. pixabay.com.pl