Teren poprzemysłowy przy ul. Kolejowej

Teren poprzemysłowy przy ul. Kolejowej

Ostatnia licytacja komornicza odbyła się w kwietniu 2019 r. Do dnia dzisiejszego nie została rozstrzygnięta i zakończona, a minęły prawie 2 lata. Teren nadal jest w dyspozycji komornika sądowego.

Pierwsza skuteczna licytacja z października 2017 r.  zakończyła się sprzedażą części terenu KZPP. Wtedy prywatna firma nabyła teren oczyszczalni ścieków i tzw. Biurowiec. Sam zakład przy ulicy Kolejowej nie został sprzedany. Następnie planowano licytację w listopadzie 2018, która ostatecznie odbyła się w kwietniu 2019 r., a więc prawie dwa lata temu.  

Z informacji jakie uzyskuję od komornika sądowego nadal nie są załatwione sprawy formalno-prawne po licytacji z początku roku 2019, a czas biegnie – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Nie jest to teren gminy, a więc nie możemy o nim decydować, jednak mamy świadomość, że nie można tyle lat blokować naszych decyzji i starań. Z informacji pozyskanych od Komornika Sądowego wynika, że nie zakończono spraw formalnych licytacji, przeprowadzonej w  dniu 5 kwietnia 2019 r. W związku z tym czekam niecierpliwie na jakąkolwiek decyzję ze strony Komornika Sądowego i organów sądowych. Gmina regularnie wysyła pisma i ponaglenia, zwracając uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z braku nadzoru i jakiejkolwiek ochrony tego terenu. Ale nie tylko. Najważniejsze jest zagospodarowanie i pozyskanie miejsc pracy. Odbyłem wiele rozmów z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i poczyniliśmy wstępne uzgodnienia. Strefa wyraziła wolę nabycia tej nieruchomości, jednak ze względu na brak zakończonej licytacji sprawy nie mogą toczyć się dalej. Jest to teren inwestycyjny, który powinien być zagospodarowany przez przedsiębiorców. Podsumowując stan sprawy na chwilę obecną, Gmina pozostaje w kontakcie z Komornikiem Sądowym oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w sprawie zagospodarowania terenu. Wysłano kolejne pismo do Komornika w sprawie przyspieszenia sprzedaży oraz zabezpieczenia terenu z uwagi na otwarcie wszystkich bram i możliwości wjazdu niezidentyfikowanych pojazdów z niewiadomym transportem – dodaje burmistrz Ryszard Suliga.