W sołectwie Aleksandrów wybrano nowego sołtysa

W sołectwie Aleksandrów wybrano nowego sołtysa

W sobotę, 19 marca, w Aleksandrowie mieszkańcy zebrali się by wybrać nowego sołtysa. Dotychczasowy sołtys z przyczyn osobistych zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Na zebraniu pojawiło się 26 uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Przed rozpoczęciem wyborów wybrano komisję skrutacyjną w skład której weszli: Małgorzata Gołębiowska, Anna Pawlik oraz Dorota Pośpiech. W wyniku przeprowadzonego głosowania nowym sołtysem został Mateusz Szokalski.

Nowemu sołtysowi serdecznie gratulujemy i życzymy zadowolenia z pracy oraz aktywności wszystkich mieszkańców.