Jak będzie wyglądał budżet na przyszły rok?

Jak będzie wyglądał budżet na przyszły rok?

Przed świętami radni przyjęli budżet gminy na przyszły rok. Jak będzie wyglądał? W uchwale zapisano, że kwota planowanych wydatków to 49 027 203,41  zł, a więc większa niż zeszłoroczna. 

Dochody gminy – według planu na 2021 rok – to prawie 43 mln zł, zatem planowany deficyt  budżetu to ponad 6 mln zł, który w kwocie 4.081.441,66 zł zostanie pokryty niewykorzystanymi wolnymi środkami i nadwyżką, którą gmina dysponuje.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią środki przeznaczone na oświatę i wychowanie. W przyszłym roku na zadania własne związane z oświatą (bez projektów unijnych) gmina przeznaczy ponad 13,3 mln zł (0,9 mln zł więcej niż w roku bieżącym). Wzrost wydatków bieżących w tej dziedzinie jest wyższy niż wzrost środków otrzymywanych z budżetu państwa, a różnica stale się powiększa. Wskazane wydatki na oświatę, w tym podwyżki dla nauczycieli, które nie są rekompensowane w pełni przez subwencję oświatową oraz zmniejszone wpływy roku 2020 do budżetu przełożyły się na możliwości inwestycyjne gminy i zaplanowanie na rok 2021 zadania inwestycyjne i remontowe. Sytuację tę rekompensują pozyskiwane środki zewnętrzne – mówi Monika Starczewska, skarbnik gminy.

Na wydatki majątkowe gmina przeznaczy w przyszłym roku ponad 8,3 mln zł, z tego ponad 5,9 mln zł na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na pozostałe wydatki majątkowe, czyli te o charakterze rocznym, wyasygnowano kwotę 2,4 mln zł.

Na inwestycje drogowe gmina zamierza wydać 2,3 mln zł. Na oświetlenie 90 tys. zł, inwestycje w oświatę ok. 600 tys. zł, 4,5 mln zł na rozbudowę kanalizacji i wodociągów,  na zakup strażackiego  wozu bojowego 250 tys. zł, 100 tys. zł na wykup gruntów, 85 tys. zł na dokumentację projektową stadionu sportowego, a ok. 226 tys. zł na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego – dodaje Monika Starczewska, skarbnik gminy.

Zarówno projekt budżetu, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak i możliwość sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej gminy otrzymały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.