Betlejemskie Światło Pokoju w Koniecpolu

Betlejemskie Światło Pokoju w Koniecpolu

W minioną niedzielę harcerze z drużyny Związku Harcerstwa Polskiego podzielili się z mieszkańcami gminy Koniecpol Betlejemskim Światłem Pokoju. Uroczystość odbyła się w Kościele pw. św. Michała Archanioła oraz w Kościele św.Trójcy.

W poniedziałek harcerze odwiedzili Centrum Społeczno – Kulturalne, gdzie odbywała się sesja Rady Miejskiej i przekazali Światło Pokoju na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. Burmistrz w imieniu mieszkańców życzył harcerzom powodzenia w harcerskiej służbie, tym bardziej, że drużyna ZHP w Koniecpolu, należąca do Hufca Szczekocińsko – Włoszczowskiego, została reaktywowana po wielu latach pod kierunkiem Pani Klaudii Mysłek.

Przekazując ten ogień, który jest symbolem braterstwa i pojednania otrzymaliśmy wiele ciepłych i serdecznych słów, wiele życzeń dla naszej drużyny oraz słów wsparcia i powodzenia w realizacji naszej harcerskiej przygody – mówi Pani Klaudia Mysłek, prowadząca drużynę w Koniecpolu. Przekazując BŚP na terenie Miasta i Gminy Koniecpol kontynuowaliśmy sztafetę przekazywania go na całym świecie, zapoczątkowaną przez skautów austriackich. W bieżącym roku przekazujemy Betlejemski Ogień pod hasłem: „ŚWIATŁO SŁUŻBY”, hasło to nawiązuje  do obecnie pełnionej służbie przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, personel szpitalny, strażaków, policjantów, żołnierzy i wielu innych, w tym członków ZHP. Służby, która wynika z zagrożenia epidemiologicznego i potrzeby niesienia pomocy innym. Niech ten Ogień rozpali w nich i w nas ogień wewnętrzny do przetrwania tego trudnego okresu.

Harcerze są opiekunami Betlejemskiego Światła, które symbolizuje pokój między narodami. Akcję „Światła Pokoju” z Groty Betlejemskiej rozpoczęła w 1986 r. rozgłośnia ORF. Jako symbol bożonarodzeniowego orędzia pokoju Światełko dociera do wielu krajów europejskich, w tym także do Polski. Co roku wybrane przez ORF dzieci odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło dociera do Wiednia i jest przekazywane mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu europejskich krajów.