Trwa kolejna edycja Programu „Sport Wszystkich Dzieci” na 2021 rok

Trwa kolejna edycja Programu „Sport Wszystkich Dzieci” na 2021 rok

Trwa nabór wniosków do Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Na jego realizację w 2021 roku przeznaczono kwotę 49 mln zł. Wnioski należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:

  1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – budżet: 21 000 000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2020 r.

Termin rozpatrzenia do dnia 11 stycznia 2021 r.

Termin realizacji zadania od dnia 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

  1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – budżet: 10 000 000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2021 r.

Termin rozpatrzenia do dnia 22 marca 2021 r.

Termin realizacji zadania od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

  1. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – budżet: 18 000 000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r.

Termin rozpatrzenia do dnia 22 marca 2021 r.

Termin realizacji zadania od dnia 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Z uwagi na trudną sytuację finansową organizacji sportowych, spowodowaną pandemią, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński zdecydował o zwiększeniu stawki dla instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia sportowe w ramach zadania nr 3 do poziomu 60 zł (w roku bieżącym – 40 zł). W zadaniu nr 2 i 3 zmniejszony został wymagany wkład własny do poziomu 5% (dotychczas wynosił odpowiednio 20% i 30%).

Więcej informacji wraz z dokumentami niezbędnymi do wzięcia udziału w naborze znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci

Źródło: Ministerstwo Sportu, gov.pl.